Deel via

Thuiszorg steeds belangrijker bij kanker

Het aantal mensen met kanker neemt elk jaar toe. Daar zit onder andere de vergrijzing voor iets tussen. Tegelijkertijd daalt het risico om aan kanker te sterven en worden steeds meer oudere kankerpatiënten thuis verzorgd. Volgens Peter Catthoor van Familiehulp moet de thuiszorg daar in haar dienstenaanbod rekening mee houden.

Het aantal kankergevallen blijft stijgen …

Eerst even wat slecht nieuws: als man heb je ongeveer 1 kans op 3 om voor je 75e levensjaar kanker te krijgen. Een vrouw heeft 1 kans op 4. Vooral vanaf de leeftijd van 60 jaar neemt het risico toe: zo is 67% van de vrouwen en 78% van de mannen bij de diagnose ouder dan 60 jaar.

pink-ribbon-3715345_640En nog meer onheilstijding: het aantal mensen met kanker neemt elk jaar toe. In 2004 werd bij 61.524 Belgen kanker vastgesteld. Tien jaar later kregen 74.451 landgenoten te horen dat ze aan de ziekte leden (cijfers afkomstig van de Stichting Kankerregister). Daar zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste zijn een groeiende bevolking, de toenemende vergrijzing en betere opsporingstechnieken.

… maar patiënten blijven langer leven

Als je ondertussen dit artikel nog niet met een halve depressie hebt weggeklikt, heb ik gelukkig ook wat goed nieuws te melden: het risico om aan kanker te sterven, daalt jaar na jaar. Patiënten blijven langer in leven, waardoor kanker vaak tot een chronische ziekte evolueert. Vooral oudere kankerpatiënten hebben langdurige zorg nodig.

Oncologie poels vz vanlaer baarlehertog-1Theresia (80 jaar) is zo iemand. Als je haar hoort praten en ziet bewegen, zou je nooit vermoeden dat ze al ruim vijf jaar zwaar ziek is. De laatste jaren heeft ze een nier en een stuk long verloren en ondertussen is de kanker uitgezaaid. Met chemopillen slagen de dokters erin om de situatie van Theresia voorlopig stabiel te houden. Toen ik haar enkele maanden geleden opzocht, verwoordde ze het als volgt: ‘De dokters kunnen geen prognose maken. We moeten afwachten en kijken hoe het evolueert. Toch hoop ik zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. En dat lukt nog heel aardig, dankzij de vele hulp van mijn familie en Familiehulp.’

En ze worden vaker thuis verzorgd

Theresia is niet de enige. De langdurige zorg voor kankerpatiënten gebeurt steeds meer in de eigen thuisomgeving in plaats van in het ziekenhuis. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de patiënt en de mantelzorgers, ook thuiszorgorganisaties moeten zich hier op instellen.

Als verzorgende moet je troost kunnen bieden, in vertrouwen kunnen praten en aanwezig zijn voor de patiënt.Bij Familiehulp beseffen we dat. Zo bieden we onze verzorgenden specifieke vormingen aan over oncologische aandoeningen, kankerbehandelingen en het omgaan met kankerpatiënten. Flexibiliteit en luisterbereidheid spelen hierin een prominente rol. Onze verzorgenden stemmen hun zorg altijd af op de individuele noden en behoeften van de cliënt. Ze luisteren daarbij naar zijn of haar ervaringen en gaan niet alleen uit van hun eigen expertise.

clasped-hands-541849_640Bij de zorg voor kankerpatiënten speelt ook het psychosociale aspect een heel belangrijke rol. Kanker blijft een moeilijk te voorspellen ziekte, wat leidt tot pijn, angst en onzekerheid bij de patiënt en zijn naaste omgeving. Als verzorgende moet je troost kunnen bieden, in vertrouwen kunnen praten en aanwezig zijn. Deze factor is van cruciaal belang voor een optimale thuiszorg.

We vergeten ook de mantelzorgers niet. Als professionele zorgverleners moeten we hen erkennen in hun rol van informele zorgverlener. Het is belangrijk om hen bij de zorg te betrekken en regelmatig te polsen naar hun noden, hun vragen of twijfels en de belasting die de zorg voor hen betekent.

Door de combinatie van beide elementen – een gerichte opleiding en extra aandacht voor het psychosociale aspect - hoopt Familiehulp als thuiszorgorganisatie een belangrijke voortrekkersrol te spelen. In de nabije toekomst zullen steeds meer kankerpatiënten immers thuiszorg nodig hebben. We vinden het daarom enorm belangrijk dat zij in hun vertrouwde thuisomgeving van een optimale levenskwaliteit kunnen genieten.

Auteur: Peter Catthoor

0 reacties

Login Registreer

Peter Catthoor

Familiehulp
Familiehulp
Een bijdrage van Peter Catthoor, redacteur en communicatiespecialist bij Familiehulp (www.familiehulp.be).

Meer artikels van Peter Catthoor

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels