Deel via

Wat als je de energiefactuur niet meer kunt betalen?

Ruim een op de vijf Belgische gezinnen leeft in energiearmoede. Dat blijkt uit de Barometer Energiearmoede die jaarlijks op vraag van de Koning Boudewijnstichting wordt opgesteld. Als je je energiefacturen van de netbeheerder Eandis of Infrax (nu samen Fluvius) niet meer kunt betalen, komt de netbeheerder een budgetmeter installeren die je moet opladen met een budgetmeterkaart. Kom jij in aanmerking voor financiële steun van de Vlaamse overheid tijdens de winterperiode?

Energiearmoede

Meer dan 20 procent van de gezinnen in ons land hebben moeite om hun energiefacturen te betalen of houden hun verbruik bewust lager om hoge facturen te vermijden. Vooral alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede, omdat zij hun woon- en energiekosten vaak met een lager en slechts één inkomen moeten betalen. Bovendien wonen veel ouderen in een verouderde woning die bijvoorbeeld onvoldoende geïsoleerd is, waardoor er veel energieverlies is. Dat de energiefacturen ook nog eens stijgen, zorgt voor hen voor steeds meer problemen.

Vooral alleenstaande ouderen en eenoudergezinnen worden getroffen door energiearmoede.

Hoe werkt een budgetmeter?

BM-aardgas_240x240Als je je energiefactuur van de commerciële leverancier niet kan betalen, word je niet onmiddellijk afgesloten van het energienet. Je ontvangt eerst herinneringsbrieven van de energieleverancier, waarna je alsnog de kans krijgt om de facturen te betalen of een afbetalingsplan af te spreken. Als dat niet gebeurt, mag hij het contract opzeggen. Vind je nadien niet op tijd een nieuwe leverancier, dan neemt de netbeheerder de energielevering over. Als je ook de facturen van de netbeheerder niet betaalt, dan komt hij een budgetmeter bij je installeren. Zo’n budgetmeter levert gas of elektriciteit naargelang het krediet dat je op de oplaadkaart zet. (Foto: Infrax)

Minimale levering

Voor elektriciteit kan je met een budgetmeter rekenen op een minimale levering van 10 ampère. Maar voor aardgas is dat door praktische redenen niet mogelijk. Je kan de aardgaskraan niet half openzetten: ofwel heb je aardgas, ofwel niet. In de wintermaanden kan je wel in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid. Op die manier kan je toch rekenen op een soort van minimale levering aardgas, zodat je niet zonder verwarming valt.

Concreet kunnen mensen met een budgetmeter voor aardgas in de periode van 1 november tot 31 maart twee keer per maand een tegemoetkoming krijgen via het OCMW. Maar weinig mensen vragen dit aan. In januari 2018 waren er 28.087 gezinnen in ons land met een budgetmeter voor aardgas, waarvan slechts 5.405 een tegemoetkoming hebben gekregen.

Sommige mensen weten niet dat de minimumlevering bestaat of dat ze er recht op hebben.al_ijsberende_de_winter2‘Vorige winter hebben iets meer dan 19% van de mensen met een budgetmeter voor aardgas de minimale levering ontvangen. Dat is heel weinig’, vertelt Jan Maris, opbouwmedewerker van het project Energie en Armoede van de vzw Samenlevingsopbouw. Er zijn verschillende redenen waarom mensen de minimumlevering niet aanvragen. ‘Het is mogelijk dat ze de minimumlevering niet echt nodig hebben, maar het kan ook zijn dat ze niet weten dat het bestaat of dat ze er recht op hebben. Daarnaast is de drempel om bij het OCMW aan te kloppen voor sommige mensen te hoog.’ (Foto: Samenlevingsopbouw vzw)

Maris merkt op dat niet alle OCMW’s de minimale levering toekennen. Ofwel heeft men er een alternatief, ofwel komen er geen aanvragen binnen, ofwel staat men er afkerig tegenover omdat de administratieve last te hoog is. ‘In Mechelen en Gent, bijvoorbeeld, wordt bij iedereen die de aanvraag indient, de tegemoetkoming toegekend. Maar op andere plaatsen gaat er een volledig sociaal onderzoek aan vooraf. In sommige gevallen oordeelt de sociale assistent  dat de tegemoetkoming niet nodig is, of worden er extra voorwaarden opgelegd vooraleer men er een beroep op kan doen.’

Met de sensibiliseringscampagne ‘Samen voor 5555 klanten minimale levering aardgas’ wil Samenlevingsopbouw enerzijds de OCMW’s aansporen om de minimale levering toe te kennen, en anderzijds de mensen met een budgetmeter stimuleren om de tegemoetkoming aan te vragen. ‘We ijveren voor een automatische toekenning van een tegemoetkoming voor aardgas, maar het beleid en de netbeheerder zijn daartegen. Als compromis hebben we wel kunnen bereiken dat de periode van minimale levering sinds vorig jaar verlengd is van drie naar vijf maanden.’

Hoe een tegemoetkoming aanvragen?

Nu de winter eraan komt, vindt het project Energie en Armoede het vooral belangrijk dat gezinnen met een budgetmeter weten dat ze een tegemoetkoming kunnen aanvragen voor aardgas en waar ze daarvoor terechtkunnen. Daarom verspreiden ze deze flyer.

 flyeraardgas

 

DOSSIER: Onder één dak

icoon huisIn het dossier Onder één dak schenken we aandacht aan populaire en minder populaire woonvormen voor senioren van vandaag. Daarvoor zijn wij op bezoek gegaan bij enkele van onze lezers die hun ervaringen wilden delen: onder andere ervaringen over wonen met boemerangkinderen, over kangoeroewonen, groepswonen, assistentieflats en woonzorgcentra komen aan bod. Uiterst interessante lectuur voor wie ook tijdig wilt nadenken over hoe hij of zij in de toekomst zal wonen.

Lees verder in het dossier Onder één dak:

 

Bron: Koning Boudewijnstichting, Infrax, vlaanderen.be

Auteur: Inneke De Corte

6 reacties

Cyper
Waarom gaat het hebben van zo'n budgetmeter (die toch alleen maar over elektriciteit gaat) samen met het recht op een tegemoetkoming voor aardgas? En waarom moet je eerst een hoop schulden opstapelen door je facturen een hele poos niet te betalen, vóór je zo'n meter en aardgastegemoetkoming krijgt? Wat als je altijd hebt geworsteld om de factuur wél te kunnen betalen, ten koste van extreme zuinigheid, en je van alles te ontzeggen wat de meeste mensen voor vanzelfsprekend houden, om tóch maar niet in de schulden te geraken? Dan heb je geen schuld en geen afbetalingsplannen. Concludeert men daaruit dat je dan ook geen hulp verdient? Dat lijkt de omgekeerde wereld, en schijnt bedoeld om mensen tot schulden-maken aan te zetten, eerder dan om hen te helpen dit te vermijden...
15/10/18 19:49 REAGEER
Laatbloeier
Inderdaad vind ik dat niet eerlijk. Bij mijn dochter stonden ze op het punt om budgetmeter te plaatsen. Toen wij er achter kwamen dat zij betalingsachterstand had op al haar facturen (door aftrek van uren van haar werkgever kon ze die onmogelijk nog betalen). Wij hebben dan van ons pensioentje en spaarcentjes alles betaald zodat er niet nog meer intresten zouden bijkomen en budgetmeter ook vermeden kon worden. Nog steeds moeten we een deel van ons pensioen afgeven zodat zij kan rondkomen. Haar loon is net boven het bestaansminimum. Dus zij heeft nu geen recht op die tegemoetkoming?!?
16/10/18 21:54 REAGEER
losseke
En wie zal dit hier lezen?? Niemand. En wat als je geen gas hebt? Met wat moet je je dan verwarmen? Ik verwarm met kolen maar daarvoor krijg je geen tegemoetkoming hoor.
15/10/18 20:24 REAGEER
guidodelforge
De verwarming werkt op mazout.
En de rest op electriek,aardgaz heb ik niet.
16/10/18 14:08 REAGEER
Jeffrem12345678
Maar met kolen stoken is ook niet goed voor het milieu, dus kunnen ze jouw daar geen tegemoetkoming voor geven.
25/10/18 02:31 REAGEER
aronjaco
Mensen , wij hier in België betalen ons blauw aan energie.. Nergens zowat wordt meer betaald dan hier. Een schande dus. Basisbehoeften moeten er voor iedereen zijn. Energie is de melkkoe van onze overheid.
Ga eens na welke partij(en) redelijke energieprijzen nastreven en hou daar rekening mee bij de volgende verkiezingen. Bv. BTW terug naar 6% is één van de maatregelen die kunnen doorgevoerd worden ( onder welk bestuur werd deze trouwens terug verhoogd naar 21% ? Vul maar in , dat is al een goed begin).
En dat gewauwel omtrent die kerncentrales , wat is dat voor iets. Die uitbaters daar , die verdienen fortuinen .
Komaan zeg , hoelang pikken we dat nog.
16/10/18 09:52 REAGEER

Login Registreer

Inneke De Corte

Hoofdredactrice
Hoofdredactrice
Inneke De Corte werkt sinds 2015 bij SeniorenNet. Ze is de hoofdredactrice van SenNet Magazine.

Meer artikels van Inneke De Corte

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels