Deel via

Allochtone ouderen komen zelden in rusthuizen terecht

Amper 1 op de 100 rusthuisbedden in Vlaanderen wordt bezet door een allochtone ouderling, en dat heeft vele oorzaken: voeding, verzorging, geloof, traditie … Hatice Karayaka vertelt dat Turkse ouderen nu meer dan vroeger hun intrek nemen in een rusthuis, al druist dat bij sommigen in tegen het geloof. Het is de taak van de kinderen om te zorgen voor hun ouders, maar soms is dat onhaalbaar.

‘Een trage evolutie, de culturele verschillen zijn groot’

‘In feite werden rusthuizen al meer dan 50 jaar geleden in Turkije opgericht’, vertelt Hatice Karayaka. ‘De eerste generatie gastarbeiders die naar Europa kwam om te werken, dacht dat ze vlug zou terugkeren met veel geld. Hun ouders verbleven ‘s winters in verzorgingstehuizen die door de Turkse staat werden opgericht. ‘s Zomers trokken die ouderen weer naar huis, want dan kwamen de kinderen op vakantie uit België of uit Duitsland.’

hatice

Hatice is educatief bediende bij de Turkse Unie van België en vertelt mij dat het om een complexe problematiek gaat. ‘Die eerste generatie Turken kwam naar hier in de overtuiging een paar jaar te werken, veel te sparen, in Turkije grond te kopen en er een huis te bouwen. Maar in de praktijk draaide dat anders uit. Weinigen keerden terug, en ondertussen vormen zij hier een oudere generatie die soms weinig Nederlands praat. Die eerste generatie werkte in de fabrieken met vooral landgenoten, er was weinig tijd om de taal te leren.’

Ondertussen leven hier nieuwe generaties, die hier werden geboren. Zij ondervinden, net zoals vele Belgen, dat het leven duur is, en dat je met zijn tweetjes moet werken om comfortabel te leven, zeker als je een eigen huis wil.

Houdt de islam van rusthuizen?

‘Nu belanden we in situaties waarin soms moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Uiteraard zijn er nog veel families waarin drie generaties Turken onder een dak wonen, maar sommige ouderlingen zijn ziek en hebben specifieke verzorging nodig. Andere ouders beseffen dat hun kinderen beiden moeten werken om rond te komen … en dan wordt er meer dan vroeger uitgekeken naar een andere oplossing, al druist dat bij sommigen in tegen het geloof.’

Veel Turkse ouderen zijn bang van rusthuizen. Ze zijn bezorgd, omdat de culturele verschillen zo groot zijn.In heel wat Turkse milieus is het not done om de ouders in een rusthuis te plaatsen. Familiale steun maakt deel uit van de zorgcultuur.

De islam is geen voorstander van een rusthuis. De ouders zijn heel belangrijk en het is de taak van een kind om voor hen te zorgen eens het nodig is. In de koran kan je lezen: ‘… betoon vriendelijkheid jegens de ouders. Indien één hunner bij u een hoge leeftijd bereikt of beiden doen dit, zeg dan nimmer tot hen ‘foei’, noch stoot hen af, doch spreek tot hen een welgevallig woord. En wees teder voor hen in erbarming. En zeg: “Mijn Heer, ontferm u over hen daar zij mij opvoedden toen ik jong was”’ (De Nachtelijke Tocht, De Kinderen van Israël 23:24).

Passen Belgische rusthuizen zich aan?

‘Vele ouderen hebben schrik van rusthuizen’, vertelt Hatice, ‘De culturele verschillen zijn groot. Krijgen ze daar wel halal eten? Worden ze wel verzorgd door een verpleegkundige van hun eigen geslacht? Hebben ze een eigen gebedsruimte? Wat met het vrijdagsgebed? Komt er een imam over de vloer?’

In sommige milieus bestaat de behoefte om moslimrusthuizen op te richten, want de praktijk maakt duidelijk dat heel wat Belgische rusthuizen niet echt bereid zijn om hun keuken en hun personeelsbeleid aan te passen aan die paar moslimouderlingen. Een Vlaamse oudere vindt het veelal niet erg om gewassen en verzorgd te worden door om het even welke verzorgende, man of vrouw. Dat kan je een traditionele moslimoudere echt niet aandoen. Dat druist in tegen elke vezel van zijn of haar tradities.

‘En toch zijn er ook bejaarde echtparen die hun kinderen niet willen belasten, al is de kostprijs van een rusthuis niet laag, zeker voor iemand die een heel leven aan een arbeidersloon gewerkt heeft. Er is een hele trage verandering aan de gang, van Turkse ouders die alsnog naar een rusthuis trekken, omdat ze fysiek verzwakken en omdat hun kinderen hard en vele uren werken. Er bestaan rusthuizen waar rekening wordt gehouden met die paar moslimklanten, maar die evolutie verloopt langzaam.’

DOSSIER: Onder één dak

icoon huis

Onder één dak, een boeiende reeks over alternatieve woonvormen zoals kangoeroewonen, boemerangwonen, co-wonen, satellietwonen en veel meer. Wat kan je woonsituatie beïnvloeden? Waar hou je rekening mee? Wat zijn je opties? Ook die vraagstukken komen aan bod in dit dossier op SeniorenNet!

Lees verder in het dossier Onder één dak:

Auteur: Rudi Moeraert

2 reacties

aronjaco
Ja , een goed uitgangspunt voor die zgn. moslims : kinderen zorgen voor hun ouders , net als de ouders deden voor hun kinderen. Dat is mijn eerste uitgangspunt.
Echter , bij ons is zoiets helemaal niet ingeworteld, integendeel : hulpbehoevende ouderen moeten weggestopt. Voor wat hoort wat is niet langer in onze cultuur terug te vinden - Confusius draait zich om in zijn graf.
Zoals schrijfster zegt draait alles om geld , .. dus voor geld kosten de ouders is er geen plaats.
Op dit punt is volens mij de islam te volgen. Ik bedoel : respect voor diegenen die hen , de kinderen, in het leven hebben gezet.
Er is in onze maatschappij een cultuur van " het ik". Niets is belangrijker dan ikzelf. Jammer maar het is niet anders.

30/12/18 17:57 REAGEER
Tijl
Het is eender welke religie je belijd het is wettelijk vastgelegd dat kinderen financieel moeten bijdragen voor de opvang van hun ouders.
Over de opvang zijn er verschillende mogelijkheden :
Ofwel voorziet voor je ouders een opvang in je eigen woning of je huurt een pand vlg je eigen mogelijkheden.
Dit zijn de oplossingen die toelaten moslims en andere religies dat te bieden wat ze gewoon zijn.
Wil men een op maat gemaakte opvang voor b.v. Turken dan moeten er financïele inspanningen komen van de Turkse gemeenschap
Men kan toch niet verlangen dat de belgische staat hier een budjet gaan voorzien
Het is hier zo dat een gezin waarvan de vrouw dement is en opgevangen in een home men van een pensioen van 2100 euro's amper 300 euro's overhoud
Dit wil zeggen 10 euro's per dag Ik spreek nu over mijn persoonlijk geval.
Oplossing hiervoor is de pensioenen aanpassen
Weet je dat het gemiddeld pensioen van een zelfstandige en dit van een werknemer samen geteld de ambtenaren nog 200 euro's meer krijgen dan die twee samen.
Wat zou er gebeuren als de zelfstandigen geen risico meer namen en de arbeiders en bedienden zouden gaan doppen??? Waar zoude staat pensioenen van de ambtenaren van betalen alsook hun torenhoge inkomsten
Er is nog veel werk op de plank hier in Belgie
Begin al eens te kijken naar de landen die ons omringen DIE KUNNEN ALLEMAAL REGEREN MET MINDER MINISTERS (een niet zo kleine besparing maar voornamelijk een vlotter beleid).
Ik zou nog verder kunnen gaan maar het is toch voor dove mans oren want een boom die scheef groeit doet elke boer uit
Maar met ministers en bijhorend gevolg gaat dit zomaar niet vrees ik want het is een kaste die zichzelf in leven houd en te saneren is.
Begrijp dat dit alles onvolledig is maar ga hier voorlopig mee stoppen.
Wie gaat de uitdaging aan om de stal uit te mesten ?????
waarschijnlijk niemand want al deze personen zijn schuldig aan deze hopeloze toestand.
Wilde dit alleen maar eens van me afschrijven MAAR NIEMAND (zelf bartje de ruziemaker) is in hetzelfde bedje ziek.
Heb alleen voor Bartje begrip want mijn vrouw is ook dement en weet dus van wanten zoals men zegt
Nog een goede nachtrust gewenst
JOMO
30/12/18 23:45 REAGEER

Login Registreer

Rudi Moeraert

Rudi Moeraert (62) werkte ruim dertig jaar voor de Vlaamse kranten (Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Gentenaar). Hij reisde de wereld rond in het kielzog van de Belgische vorstenparen. Van Boudewijn tot Filip. Hij maakte een leven lang reportages over de meest diverse onderwerpen, en op de meest diverse plekken ter wereld, schreef een massa kursiefjes en is tegenwoordig ook en vooral opa van vier kleinkinderen. Hij bouwde een paar jaar geleden een nieuw huisje met het oog op de toekomst en interesseert zich bijzonder voor de nieuwe vormen van samen-wonen, en de mix van verschillende generaties onder één dak.

Meer artikels van Rudi Moeraert

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels