Deel via

Minder successierechten betalen? Het kan!

Wil je nalaten aan je broer, zus, neef, nicht, goede vrien(in) of kennis? Dan zullen zij vaak tot 55% belastingen betalen op jouw nalatenschap. Dan kan een duolegaat interessant zijn. Bij een duolegaat laat je een deel na aan een goed doel en een deel aan één of meerdere legatarissen. Het goede doel betaalt alle erfbelasting, ook die van je erfgenamen.

Goed doel betaalt successierechten

Erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het nagelaten vermogen, hoe hoger het tarief. Daarnaast speelt ook de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam een rol. Directe erfgenamen, zoals echtgenoten of kinderen, betalen minder erfenisrechten dan bijvoorbeeld broers en zussen.

Verre familie of erfgenamen die geen familieband hebben met de overledene, betalen het meest. Een neef of nichtje, een vriend of vriendin moet dus een flink deel van de erfenis afstaan aan de belastingen. Tenzij je een deel van je vermogen overmaakt aan een goed doel en die verplicht wordt om de successierechten van jouw nichtje of vriendin te betalen. Dat is de essentie van het duolegaat.

Een voorbeeld

Francine laat € 400.000 na aan haar nichtje Sonja. Haar nalatenschap wordt zo verdeeld:

1) Via een testament zonder duolegaat ontvangt Sonja € 194.500 en betaalt ze € 205.500 aan erfbelasting.

=> Sonja moet dus meer dan de helft van haar erfenis afstaan aan de belastingen.

2) Via een testament met duolegaat is de verdeling van de € 400.000:

  • Via het duolegaat laat Francine € 235.000 na aan Sonja en € 165.000 aan het goede doel. Het goede doel krijgt de opdracht om alle erfbelasting te betalen en zal dus € 128.775 aan de belastingen overmaken.
  • Sonja ontvangt € 235.000 en na het betalen van alle erfbelasting ontvangt het goede doel € 36.225.

=> Conclusie: met een duolegaat doet Sonja zich € 40.500 voordeel én steunt Francine een goed doel.

testamentGoed Geregeld Goed Gegeven

Meer voorbeelden en alle juridische informatie over het duolegaat vind je in de gids ‘Goed Geregeld Goed Gegeven’, die je gratis kan bestellen op www.goedgeven.be.

Bestel de gratis gids

1 reactie

Hugoo
Mooi initiatief natuurlijk.
Wel oppassen, want voor ''een prikje'' doen de liefdadigheidsinstellingen het niet. Dan wordt de deal gewoon geweigerd, en vermits dat pas kan na overlijden van ons Francine, zal ons Sonja de volle pot erfbelasting moeten betalen, tenzij ook zij de erfenis weigert.
Men zou op voorhand moeten weten hoeveel het ''minimum prikje'' bedraagt. Een heikel punt, want dan gaat het op koehandel lijken...
14/05/19 10:28 REAGEER

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels