Deel via

‘Blindheid als een straf van God’

26 miljoen mensen in ontwikkelingslanden hebben een vorm van vermijdbare blindheid. Dit betekent dat hun visuele beperking rechtstreeks in verband staat met armoede en moeilijke toegang tot medische zorgen. Licht voor de Wereld strijdt al meer dan twintig jaar tegen dit verschrikkelijk onrecht.

In Sub-Sahara-Afrika zijn de drempels naar gezondheidszorg groot. Armoede is een belangrijke factor. Mensen zijn bang voor de financiële kost van de behandeling zelf. Bovendien spelen ook de bijhorende uitgaven mee, zoals transport. De Afrikaanse landen waar Licht voor de Wereld actief is, zoals Congo of Tanzania, kampen bovendien op vlak van gezondheidszorg met een tekort aan nationale investeringen en een ongelijke spreiding van de diensten over het land. De preventieprogramma’s zijn ontoereikend en er is een gebrek aan gespecialiseerd personeel, aangepaste infrastructuur, geneesmiddelen en uitrusting. Zo is er bijvoorbeeld in Congo maar één oogarts per 740.000 inwoners. Ter vergelijking: in België is die verhouding 1 per 10.000 mensen.

Ten slotte spelen ook angst en bijgeloof een belangrijke rol. Blindheid wordt in deze landen vaak nog aanzien als een straf van God. De familie en gemeenschap verstoten en verwaarlozen vaak kinderen met een visuele beperking.

Samen openen we ogen!

art2Het is niet aanvaardbaar dat miljoenen kinderen blind zijn, gewoonweg omdat zij geen toegang hebben tot kwaliteitsvolle oogzorg. Al 22 jaar ijvert Licht voor de Wereld voor de behandeling van blinde kinderen in Afrika. Wij focussen onze acties op het verlenen van kwaliteitsvolle oogzorg. Dat doen we door moderne apparatuur ter beschikking te stellen, oogziektes vroegtijdig op te sporen en operaties uit te voeren om blindheid te voorkomen of te genezen. Verder bevorderen we de maatschappelijke integratie van blinde en slechtziende kinderen door visuele therapie aan te bieden, inclusief onderwijs te promoten en gespecialiseerde leerkrachten op te leiden.

VIDEO: Kleine Alvin uit Tanzania kan na een relatief eenvoudige operatie opnieuw zien! Bekijk hier zijn verhaal en ontdek hoe jij kan helpen!

logo

1 reactie

Harry Cornelis
Beste Seniorennet vrienden,
Lions Clubs over de hele wereld zamelen oude brillen in om naar ontwikkelingslanden te sturen via de actie "Sight First". Dus al wie een bril in de lade liggen heeft die geen dienst meer doet, kan die bij een optieker bezorgen of bij een lid van een Lions Club in uw streek. www.lions.be
Grt
31/05/19 12:12 REAGEER

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels