Deel via

Zo plan je de verbouwing. 10 tips.

Interieurarchitect
Stefan Martens
Stefan Martens
Wie wil verbouwen of zijn woning wil herinrichten moet niet denken dat die klus binnen drie weken gepiept gaat zijn. Hoe goed je ook denkt de zaken te hebben voorbereid. SenNet interieurarchitect Stefan Martens van interieurontwerpbureau IDfou legt je haarfijn uit hoe het hele verbouwproces verloopt; voorbereiding, plannen, kopen, kosten, timing... Met 10 tips.

Jij bereid je verbouwing goed voor...

Gestileerde klassieke look. <br />Door de mussenbek voeg wordt de indruk gegeven dat de panelen uit verschillende planken bestaan.<br />Deurtrekkers zijn manifest aanwezig en verwijzen naar oude deurklinken.<br />De rieten manden geven een artisanaal karakter.<br />Uitvoering Alkas.Gestileerde klassieke look.
Door de mussenbek voeg wordt de indruk gegeven dat de panelen uit verschillende planken bestaan.
Deurtrekkers zijn manifest aanwezig en verwijzen naar oude deurklinken.
De rieten manden geven een artisanaal karakter.
Uitvoering Alkas.

Mensen die willen verbouwen gaan gewoonlijk niet over één nacht ijs. Ze denken eerst lang na over wat ze willen gaan doen met hun woning. Er worden naarstig magazines gekocht om inspiratie te zoeken, plannetjes gemaakt, men schuimt het internet af op zoek naar materialen, afbeeldingen, prijzen...

Maar je foutjes kunnen je duur komen te staan.

Maar er sluipen ook fouten in alle voorbereidingen. Bij het uittekenen van de plannen op ruitjes-, of beter nog op millimeterpapier, wordt de nieuwe muur getekend als 'gewoon een lijntje', zonder rekening te houden met de dikte van de muur. Je berekent bijvoorbeeld de prijs van de materialen maar vergeet de montage kosten bij het bedrag te tellen. Of je ziet over het hoofd dat de woning op de foto heel andere verhoudingen heeft dan je eigen woning...

Interieurarchitect te laat gecontacteerd.

En dan, na zo'n jaar zwoegen en twijfelen, besluit je met het verbouwproject van start te gaan. Dan pas wordt vaak de interieurarchitect gecontacteerd. En verwachten heel wat mensen dat er nu heel snel met de werken kan worden begonnen...

Er is gebruik gemaakt van wat aanwezig is in het bestaande gebouw om een mix te krijgen van oud en nieuw.<br />De balken en het houten plafond zijn gemoderniseerd door ze grijs te schilderen.<br />De keuken is heel open en minimalistisch gehouden.<br />Uitvoering Alkas.Er is gebruik gemaakt van wat aanwezig is in het bestaande gebouw om een mix te krijgen van oud en nieuw.
De balken en het houten plafond zijn gemoderniseerd door ze grijs te schilderen.
De keuken is heel open en minimalistisch gehouden.
Uitvoering Alkas.

"Wat gaat dit kosten?"

De allereerste vraag die dan gesteld wordt aan de interieurarchitect luidt: 'Wat gaat dit kosten?'
Daarna volgen de vragen: 'Hoe lang gaat de verbouwing duren? 'Kunnen we hier blijven wonen tijdens de werken?' En tot slot : 'Hoe gaat het eigenlijk allemaal in zijn werk? Want we hebben u wel gecontacteerd, maar wat doet u nu precies?" Uiteraard zijn dit allemaal zeer belangrijke vragen, maar helaas is er niet zo makkelijk zomaar op te antwoorden. Laten we alles eens nader bekijken.

De interieurarchitect ziet meer!

Natuurlijk is het goed dat je vooraf nadenkt over wat er allemaal veranderd moet worden in je woning en wat er dient te gebeuren. Maar vaak loop je vast in je eigen denkproces. En je denkt na vanuit beperkingen. Je roeit immers met de riemen die je hebt. Daarmee bedoel ik dat je vaak enkel denkt over de dingen die zichtbaar zijn en werkt vanuit de zaken die je kent.

Voer voor specialisten.

Mijn ervaring is dat de meeste woningen en gebouwen veel meer potentieel hebben voor veranderingen dan op het eerste gezicht lijkt. Voor de aanpassing in een gemiddelde woning kan ik als interieurarchitect (specialist) ten minste drie verschillende varianten bedenken. Dit zowel qua indeling als qua look en die allen aan de wensen en eisen van mijn opdrachtgevers voldoen.

Hoe meer voorstudies, hoe beter het masterplan.

Het maken van de drie voorstudies is belangrijk om te weten te komen wat je nu écht wil met de woning, omdat er aan alle drie voor- en nadelen verbonden zijn. Het masterplan volgt dikwijls wat later, na wat discussie en denkwerk. Het masterplan tracht nogal eens de voordelen te combineren en de nadelen te supprimeren.

Dan pas de kostenraming.

Door de keuken open te werken is er in de ruimte een luchtig geheel gecreëerd.<br />Het spel van de lichte en donkere meubels ontrafeld de keuken in aparte delen,<br />waardoor de focus op de witte lage meubels komt te liggen.<br />Uitvoering Alkas.Door de keuken open te werken is er in de ruimte een luchtig geheel gecreëerd.
Het spel van de lichte en donkere meubels ontrafeld de keuken in aparte delen,
waardoor de focus op de witte lage meubels komt te liggen.
Uitvoering Alkas.

Als het masterplan het daglicht heeft gezien kan er een kostenraming gemaakt worden en een indicatieve timing op de werken worden gezet. De ontwerpplannen en de kostraming vormen samen de voorstudie van het project en zijn hiervan de zogeheten 'backbone' of ruggengraat.

Theorie en praktijk gaan hand in hand.

Als het moment van de kostenraming en timing is aangebroken ben ik altijd blij dat ik met mijn ontwerpbureau IDFou beroep kan doen op een team dat de nodige ervaring heeft om de uitwerking van het bouwproject op zich te nemen en dat weet wat ik wil en verwacht bij de uitvoering van het project, op de firma Alkas dus.

Kostenraming en timing bekijken met uitvoerder.

Alkas en IDFou gaan nu samen de technische implicaties bekijken en zoeken naar de beste oplossing. Die moet voldoen aan de constructie eisen, oog hebben voor het budget en de gekozen 'look & feel' respecteren.

Een ander voordeel van deze manier van werken is dat de uitvoerder al in een vroeg stadium betrokken wordt bij het project. Het wordt zo al vlug duidelijk wat haalbaar is naar uitvoering en naar budget. Hiermee wordt dan weer rekening gehouden bij de opmaak van het definitieve uitvoeringsdossier, de uitvoeringsplannen en -beschrijving, die gebruikt worden om te gaan verbouwen en inrichten.

Zen en het geheim van het motoronderhoud.

De zithoek is licht gehouden, met een accent op de open kast.<br />Uitvoering Alkas.De zithoek is licht gehouden, met een accent op de open kast.
Uitvoering Alkas.

'En passant' wordt er ook naar de timing gekeken en ... die valt mensen vaak tegen. Wat velen in deze dagen van hoogtechnologie lijken te vergeten is dat bouwen nog steeds een artisanale bezigheid is. Dat betekent dat verbouwen zijn tijd nodig heeft. Dat heeft met heel praktische zaken te maken; Een wand die opnieuw bepleisterd moet worden heeft tijd nodig om te drogen alvorens men kan schilderen.

Zelfs bij het aanbrengen van één laag primer en twee lagen muurverf moet je een tijdsinterval respecteren om de maximale kwaliteit van de verf te garanderen. Vooraf moet een wand worden opgeschuurd, dan dicht geplamuurd en daarna nog eens opnieuw worden opgeschuurd. Ook dit vraagt tijd. En sommige handelingen of werkzaamheden kunnen ook niet gelijktijdig gebeuren.

'Weten' en 'toch vergeten' bij de planning van je verbouwing.

Natuurlijk weet iedereen dit wel, maar het wordt al eens vergeten als het om de verbouwing van de eigen woning gaat!

Afhankelijk van wat er allemaal dient te gebeuren moet je algauw rekening houden met zes tot twaalf maanden, vanaf het eerste contact met de interieurarchitect tot en met de oplevering.

Kastenwand opgebouwd uit verschillende modules, waarmee de compositie is tot stand gebracht.<br />De lijnvoering van de modules, het spel van open en gesloten en het werken met licht geven de kast een luchtig hedendaags karakter.<br />Uitvoering Alkas.Kastenwand opgebouwd uit verschillende modules, waarmee de compositie is tot stand gebracht.
De lijnvoering van de modules, het spel van open en gesloten en het werken met licht geven de kast een luchtig hedendaags karakter.
Uitvoering Alkas.

Kan je in je huis blijven wonen tijdens de verbouwing?

En neen, meestal kan je tijdens de werken niet in je huis blijven wonen.
Tenzij het om kleine ingrepen of inrichtingen gaat. En dan nog ben je tijdens de werkuren best niet thuis omwille van de geluidsoverlast en het stof.

Hoe wordt de kostprijs van de interieurarchitect berekend?

Het ereloon van een interieurarchitect wordt bepaald op basis van de bouwkost van het project. Precieze uitspraken kan ik hierover op deze plaats niet doen, omdat dit in strijd is met de Europese wetgeving inzake concurrentie en mogelijke prijsafspraken.

Ik kan wel zeggen dat een eerste vrijblijvend gesprek gratis is, dat er voor een voorstudie moet betaald worden. Ook voor de opmaak van het uitvoeringsdossier en de opvolging van de werken moet betaald worden.
De betalingen gebeuren niet in één keer, maar naargelang de documenten afgeleverd worden en werken vorderen. Alle prijsafspraken worden vooraf vastgelegd in een contract.

Tien tips voor wie gaat bouwen en verbouwen.

Panorama

 • Tip 1: Laat plannen tekenen over aan de specialist.
  Denk goed na over wat je wil, maar je hoeft zelf geen plannetje te maken.
 • Tip 2 : Trek tijd uit voor alle stappen.
  Je kan en mag zelf lang nadenken. Maar geef ook tijd aan de interieurarchitect om de plannen uit werken. En geef de aannemer de tijd om de plannen uit te voeren.
 • Tip 3 : Informeer je goed.
  Maar neem niet alles voetstoots aan wat je op internet tegenkomt.
 • Tip 4 : Luister niet naar slechte raadgevers.
  Vraag niet aan al je familieleden en vrienden om hun mening.
 • Tip 5 : Houd je aan je masterplan.
  Is het definitieve plan klaar? Houd je er aan. Elke wijziging kost tijd en/of geld.
 • Tip 6 : Wees realistisch.
  Wees realistisch in je eisen en wensen en relateer deze aan je budget.
 • Tip 7 : Shop met kostenraming.
  Neem de kostenraming mee als je materialen en toestellen gaat kiezen. Beschouw dit niet als (therapeutisch) shoppen.
 • Tip 8 : Calculeer tegenvallers in.
  Er kunnen dingen mis lopen. Houd daar rekening mee.
 • Tip 9 : Verwittig de buren.
  Stel je buren tijdig op de hoogte van je plannen. Neem een flesje Cava mee.
 • Tip 10 : Geniet van het resultaat.
  En vergeet het bouwproces.
 
Stefan martens
Interieurarchitect Stefan Martens
Interieurarchitect Stefan Martens realiseert met zijn ontwerpbureau IDfou diverse projecten. Hij is docent aan de Universiteit Antwerpen en voorzitter van de onderwijscommissie van de opleiding interieurarchitectuur.

0 reacties

Login Registreer

Recente Artikels

Gerelateerde Artikels