Waar vandaan: Advies > Financieel advies

Hoeveel zal mijn wettelijk pensioen bedragen?

Als je met pensioen gaat en je alleen nog het wettelijk pensioen als inkomen hebt, krijgt jouw maandelijks te besteden budget een flinke knauw. Hoe hoger jouw loon was, hoe groter het verschil met jouw pensioen zal zijn (=de pensioenkloof).

Hoe komt dat?

Het bedrag van jouw werknemerspensioen wordt berekend op basis van jouw loopbaan, jouw beroepsinkomen tijdens deze loopbaan en jouw gezinssituatie.

 

Omdat bij de berekening van het werknemerspensioen jouw brutoloon telkens wordt begrensd tot een bepaald plafond, kan jouw pensioen nooit hoger liggen dan een bepaald maximum. Rekening houdend met een volledige loopbaan als werknemer en waarbij de lonen steeds het grensbedrag bereikten, bedroeg het maandelijks maximum pensioen op 01-05-2008:

 

 

Maandelijks maximum pensioen op 01-05-2008

Gezinspensioen

Alleenstaandenpensioen

Mannelijke bediende

2 212,24 euro

1 769,79 euro

Vrouwelijke bediende

2 241,06 euro

1 792,85 euro

De uitbetaalde bedragen kunnen lager liggen door eventuele inhoudingen.

Omdat de meeste mensen geen volledige loopbaan van 45 jaar hebben, waardoor het pensioenbedrag negatief wordt be´nvloed, wordt het verschil (de pensioenkloof) tussen hun laatste loon en hun pensioen nog groter.

Het gezinspensioen
Je krijgt een gezinspensioen als je gehuwd bent en jouw partner:

  • geen niet-toegestane beroepsactiviteit heeft;
  • geen vervangingsinkomen (werkloosheid, ziekte, invaliditeit) krijgt;
  • geen rust- of overlevingspensioen heeft, of een pensioen dat groter is dan het verschil tussen jouw gezinspensioen en jouw alleenstaandenpensioen. In dit laatste geval wordt het lagere pensioenbedrag van jouw partner wel afgetrokken van jouw gezinspensioen.

Gehuwde partners die allebei gepensioneerd zijn, krijgen elk een eigen alleenstaandenpensioen. Tenzij het gezinspensioen, berekend op het hoogste alleenstaandenpensioen, hoger is dan de twee alleenstaandenpensioenen samen. Als jouw persoonlijk pensioen niet wordt uitbetaald omdat jouw partner door bovenstaande regeling een gezinspensioen krijgt, blijf jij wel recht hebben op jouw pensioenbonus.

 

Onder bepaalde voorwaarden mag jouw pensioen niet lager zijn dan een bepaald minimum. Het bedrag van dat minimum hangt af van jouw loopbaan en gezinssituatie.

  

Minimumbrutojaarpensioen voor een
volledige loopbaan (bedragen op 01-07-2008

Gezinspensioen

Alleenstaandenpensioen

Loopbaan als werknemer

14 342,56 euro

11 477,66 euro

Gemengde loopbaan werknemer/
zelfstandige

11 573,16 euro

8 681,02 euro

    Meer vragen & advies >> Archief.    In samenwerking met :