Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Spreekwoord / gezegde:

Tegen de borst stuiten


Selecteer juiste betekenis:
Met tegenzin ondervinden
Stopzetten, beŽindigen
Jaloers maken
Verbergen, niet kenbaar maken
Voor elk probleem een oplossing weten

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!