Waar vandaan: Dossier Energie > Wat is energie?

Wat is energie?

Wat is elektriciteit?

Elektriciteit wordt geproduceerd in een elektriciteitscentrale. Olie, gas, kolen of uranium worden er als brandstoffen gebruikt om water te verhitten tot stoom. De hete stoom (onder hoge druk) wordt vervolgens naar de productie-eenheid geleid. In de productie-eenheid staan één of meerdere generators, die gekoppeld zijn aan een turbine. Het kan om een stoomturbine, een verbrandingsmotor of een water- of windkrachtturbine gaan. De generator zet mechanische energie om in elektriciteit of, anders gezegd, stoom in stroom.

Wat is aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof, ontstaan uit de resten van prehistorische vennen en wouden. De gasreserves zitten kilometers diep in de grond en zijn verspreid over de hele aarde. Wanneer ergens in de wereld een aardgasveld wordt ontdekt, wordt het aanwezige gas via speciale boortorens opgehaald. Indien nodig wordt het opgehaalde gas eerst in een behandelingsfabriek gezuiverd.

Bron: Vreg