Waar vandaan: Advies > Goede doelen advies

Wat is de graad van verwantschap?

De wetgever heeft een rangschikking opgesteld en de erfgenamen ingedeeld in vier orden volgend bloedverwantschap. De eerste orde van erfgenamen heeft voorrang op de tweede orde, de tweede op de derde enzovoort.

  1. Alle afstammelingen van de erflater: kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen
  2. Als de overledene geen afstammelingen nalaat: de ouders van de erflater samen met zijn broer(s) en zus(sen) en/of hun afstammeling(en).
  3. Als de overledene noch afstammelingen, nog broer(s), zus(sen) en/of hun afstammeling(en) nalaat: alle bloedverwanten in opgaande lijn: ouders, grootouders, overgrootouders
  4. Als de overledene geen erfgenamen van eerste, tweede of derde orde nalaat: ooms, tantes en hun nakomelingen (neven en nichten dus), grootooms, groottantes.

Als er kinderen zijn, zullen bijvoorbeeld broers of zussen van de persoon die een erfenis nalaat niets erven.

Binnen de over bepaalt de graad of men al dan niet erft. Een voorbeeld: tussen ouders en hun kinderen is er n generatie. Zij staan tot elkaar in de eerste graad. Kinderen hebben daarom voorrang op kleinkinderen (tweede graad).
Bloedverwanten in gelijke graad erven in principe in gelijke delen. Als er twee kinderen zijn, erven ze in principe evenveel.

De regels van orde en graad worden samen toegepast. Op deze regels bestaan twee grote uitzonderingen:

  1. Wanneer een bloedverwant die zelf zou gerfd hebben reeds overleden is. Een voorbeeld: kleinkinderen van de grootvader kunnen samen de plaats innemen van hun vader die al overleden is.
  2. Als een overledene geen afstammelingen en geen broers en/of zussen en/of afstammelingen van broers en/of zussen nalaat. Dan wordt de nalatenschap gesplitst in twee helften, waarvan de ene helft toekomt aan de bloedverwanten via vader (vaderlijke lijn) en de andere helft aan de bloedverwanten via moeder (moederlijke lijn). De regels van orde en graad worden dan binnen elke lijn afzonderlijk toegepast.
Als er geen bloedverwanten zijn in de vier vermelde orden, gaat de nalatenschap naar de Staat.

Meer vragen & advies >> Archief.Goede doelen advies :