Bij conflicten: het effectief beschikken over de erfenis

Conflicten: de erfenis; en testament met successierechtenHet is niet omdat het duidelijk is wie wat krijgt, dat de verdeling van de goederen altijd zo vlot gaat verlopen. In de meeste gevallen kan alles onderling worden geregeld. Maar bij conflicten tussen erfgenamen, kan men naar de rechtbank stappen. De Rechtbank van Eerste Aanleg is hiervoor bevoegd, die 1 of 2 notarissen aanstelt om een verdeling voor te stellen, waarop de rechtbank haar beslissing zal baseren.

Indien er een notarieel testament werd gemaakt, is er geen tussenkomt van een rechtbank nodig. Gaat het echter om een internationaal testament of om een eigenhandig testament, dan moet de Rechtbank van Eerste Aanleg de goedkeurig geven om het testament ook daadwerkelijk uit te voeren en de goederen aan de legatarissen te geven.