De levensverzekering als successieplanning voor successierechten

Levensverzekering als successieplanning voor successierechten en successieHet is mogelijk dat u een of meer levensverzekeringen aangaat ten gunste van een te bevoorrechten persoon of een derde die normaal nooit tot uw erfgenamen zou behoren.

De levensverzekering is een goed middel voor het bevoordelen van een bepaald kind, je partner of om verder verwante familie (neven, nichten,...) te bevoordelen.

Als uw levensverzekeringspolis begunstigden vermeldt die géén erfgenamen zijn, behoort het kapitaal van de levensverzekering niet tot de nalatenschap van de overleden persoon.
De begunstigde moet echter wel successierechten betalen als de verzekeringsnemer (de overleden persoon) en de begunstigde twee verschillende personen zijn. Dan wordt de levensverzekering namelijk gelijkgesteld met een legaat volgens de wet.

Er zijn echter wel 4 uitzonderingen op:

  1. De begunstigde van de levensverzekering moet geen successierechten betalen indien deze zelf prestaties heeft geleverd voor de levensverzekering. Dit kan zijn doordat de begunstigde zelf de premies heeft betaald, of dat deze bijvoorbeeld een lening heeft toegestaan aan de verzekerde. De tegenprestaties dienen uiteraard wel bewezen te worden.
     
  2. Als de uitkering van de levensverzekering het gevolg is van een wettelijke verplichting, dan hoeven er ook geen successierechten op te worden betaald. Dit kan bijvoorbeeld in het geval zijn van een arbeidsongeval.
     
  3. Als het gaat om een groepsverzekering waarbij de werknemer VERPLICHT aan moest deelnemen, dan hoeven er eveneens geen successierechten op te worden betaald. De begunstigde moet echter wel de achterblijvende echtgenoot zijn of de kinderen jonger dan 21 jaar.
     
  4. Er dient maar op de helft van het bedrag successierechten te worden betaald indien het geld voor de levensverzekering wordt betaald met het gemeenschappelijk vermogen van de gehuwden.

Let echter wel op, indien de premies die betaald worden, duidelijk overdreven zijn, kunnen de verzekerde prestaties ingebracht of verminderd worden ten gusnte van de reservataire erfgenamen.