Waar vandaan: Gezond leven > Levenseinde > Euthanasie

Euthanasie

Sommige mensen willen hun leven niet rekken als het nog slechts bestaat uit pijn, aftakeling en hulpeloosheid. Ze wensen dan ook zelf de beslissing te nemen om er een einde aan te maken. Euthanasie is het opzettelijk levensbeëindigend handelen, door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek. Het verschil met hulp bij zelfdoding is dat daar de betrokkene de middelen zelf inneemt.

Een aantal (medische) handelingen vallen niet onder het begrip euthanasie: het staken of nalaten van een medische zinloze behandeling, het toedienen van pijnstillende middelen, het stopzetten van reanimatie en het niet meer toedienen van vocht of voedsel.

De vereniging Recht op Waardig Sterven (RWS) blijft ijveren voor de erkenning van het recht om persoonlijk te oordelen over de meest aanvaardbare manier om het eigen leven te beëindigen. Als lid van de vereniging krijgt u een levenstestament waarin u bewust uw wil te kennen geeft voor situaties waarin u door een mentaal trauma of mentale degradatie (diepe dementie of diepe aanhoudende coma) wilsonbekwaam zou worden

Voor meer informatie kan u contact opnemen met:

Recht op Waardig Sterven (RWS) vzw

Italiëlei 153
2000 ANTWERPEN

TEL/FAX: (03) 272 51 63
URL: rws.be
EMAIL: info@rws.be