Waar vandaan: Immo & bouwen > Ruwbouw > Vochtproblemen

Vochtproblemen

Vochtproblemen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Welke aard of oorsprong ze ook hebben, vochtproblemen kan je vaak herkennen aan verkleuringen in de muur, zoutuitbloeiingen of schimmels.
Deze verschijnselen verhelpen, biedt echter geen oplossing voor het probleem op zich hiertoe dient de oorzaak weggenomen te worden. Ieder vochtprobleem heeft zijn specifieke oorzaken.


Opstijgend vocht

Door de capillariteit (zuigende kracht van dunne kanaaltjes) van de bouwmaterialen trekt het vocht omhoog in de gevel. Die hoogte kan variëren van 20 cm tot 2 meter.Opstijgend vocht kan zowel in oudere woningen als in nieuwbouw voorkomen.

Oorzaken:

 • Het ontbreken, versleten zijn of de slechte plaatsing van de waterkerend laag.
 • Pleisterwerk dat tot onder de waterkerende laag wordt geplaatst
 • Een omgevingsaanleg of wandelpad dat boven de waterkerende laag wordt geplaatst

Oplossingen:

 • Meest voorkomend is het ontbreken of een foutieve plaatsing van de waterkerende laag. In dit geval moet hieraan worden verholpen. Dit kan op twee manieren:
  • Onderkappen : De gevel wordt in stroken van 1 meter onderbroken en er wordt een waterkerende laag geplaatst. Om de draagkracht van de structuur niet in het gedrang te brengen, moet na het bijwerken van de eerste zones ruim 28 dagen worden gewacht vooraleer aan de volgende zones te beginnen. Deze karwei is tijdrovend, arbeidsintensief en niet zonder risico. Je laat ze best over aan vakmensen.
  • Injecteren : Het vormen van een horizontale vochtbarrière door het inbrengen van een waterafstotend product. Dit gebeurt onder hoge druk. Wanneer een goed product wordt gebruikt, is injecteren even duurzaam als onderkappen.
 • Wanneer aan de binnen- of buitenzijde van de woning hoger werd afgewerkt dan de waterkerende laag, dient aan dit probleem verholpen te worden.
 • Werd er lager gepleisterd dan de waterkerende laag, dan dient het pleisterwerk tot op een correcte hoogte weggekapt te worden.

Vocht- en schimmelplekken
Schimmelplekken komen alleen voor wanneer er aan twee voorwaarden wordt voldaan; een hoog vochtgehalte en temperatuur

Oorzaken:
Het hoge vochtgehalte kan te wijten zijn aan:

 • een lek
 • gebrekkige ventilatie
 • verstopte dakgoten of afvoerleidingen
 • te hoge aanvulling van de omgevingsaanleg
 • overtollig bouwvocht
 • geen open stootvoegen
 • doorsijpeling via het dak

De lage temperatuur kan in de hand gewerkt worden door een koude brug. De vochtige lucht zal op de koudste plaatsen condenseren en zich omzetten in vocht.

Oplossingen:
Is afhankelijk van de oorzaak. Het is belangrijk dat een juiste diagnose wordt gesteld. Raadpleeg bij twijfel een vochtexpert.


Doorslaand vocht
Oude muren kunnen bij langdurige blootstelling aan hevige regen en wind vocht laten doordringen tot de binnenzijde van de muur. Na verloop van tijd kunnen de bakstenen verweren, afschilferen of de voegen lossen.

Oorzaken:
De porositeit van de baksteen in kwestie.

Oplossingen:
Met een hydrofuge wordt een film op de gevel geplaatst waardoor vochtindringing onmogelijk wordt. Een kwalitatief product dringt voldoende diep in de gevelsteen, waardoor de afsluitende werking een duurzaam karakter krijgt.

Bron: Habitos