Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Computer - Linux

De gewenste mailgroep: Computer - Linux

Naam: Computer - Linux
Beschrijving: Vragen/antwoorden over Linux distros , probleemstellingen en mogelijk oplossingen ! Samen doen we het!
Gemiddeld: 1 e-mails per dag in mailgroep Computer - Linux (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.