Waar vandaan: Mailgroepen > Aanmelden

Aanmelden Diabetes

De gewenste mailgroep: Diabetes

Naam: Diabetes
Beschrijving: In deze mailgroep kan je met anderen steun vinden, praten over de dagelijkse problemen en diabetesproblemen, met elkaar communiceren, vragen stellen en ervaring uitwisselen.
Gemiddeld: 4 e-mails per dag in mailgroep Diabetes (gemeten over laatste 14 dagen)

Indien u zich inschrijft, verklaart u zich akkoord met de geldende regels.