Waar vandaan: Nieuws > Actuele luchtkwaliteit België / Vlaanderen (update: vandaag, 12u00)

Actuele luchtkwaliteit België / Vlaanderen
(update: vandaag, 12u00)

Op deze pagina heeft u een actueel overzicht van de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen. Zowel metingen van ozon, fijn stof, stikstofoxide, zwaveldioxide alsook een overzichtstabel van de algemene luchtkwaliteit per agglomeratie, regio of gewest.
De informatie wordt onmiddellijk bijgewerkt nadat nieuwe gegevens ontvangen zijn van de talloze automatische meetstations in Vlaanderen (tussen 5u en 23u; om het uur). De metingen, verwerking en ontwerp van de kaarten, worden gedaan door de officiële instantie VMM.

Maak uw keuze:


Actuele luchtkwaliteit België / Vlaanderen

De actuele luchtkwaliteit in Vlaanderen, verdeeld per agglomeratie, regio of gewest.
Hoe lager de index, hoe beter de luchtkwaliteit.
Update: vandaag, 12u00.

  SUB-INDEX INDEX
O3
(ozon)
NO2  
(stikstof-
dioxide)
SO2  
(zwavel-
dioxide) 
PM10
(fijn stof) 
 
Agglomeratie
Antwerpen 3 2 1 3
 
Gent 4 1 2 3
 
Gewest
Vlaanderen 4 2 2 3
 
Regio
zuid West-Vlaanderen 4 1 NA NA
 
Gentse Kanaalzone 3 1 2 4
 
zuid Oost-Vlaanderen 3 1 NA NA
 
Kust 4 1 2 3
 
Kempen-oost Vlaams-Brabant 4 1 2 3
 
Limburg 5 1 NA NA
 
WalloniŽ : noordelijkezone 4 1 1 3
 
WalloniŽ : zuidelijkezone 5 1 1 2
 
Antwerps Havengebied 4 2 1 NA
 
Legende schaal
 
1 uitstekend 6 middelmatig In bovenstaande tabel wordt de actuele luchtkwaliteitsindex samen met de 4 "sub-indexen" weergegeven voor de grote agglomeraties in België, een aantal regio's, de gewesten en het land.
De luchtkwaliteitsindex is steeds de hoogste van de 4 sub-indexen. De aanduiding "NA" (not available) betekent dat er onvoldoende gegevens waren voor de berekening van de index.

Bron: VMM
2 zeer goed 7 ondermaats
3 goed 8 slecht
4 vrij goed 9 zeer slecht
5 gewoon 10 verschrikkelijk slecht


Ozon (O3)

Ozon is een vervuilend gas dat een krachtig en irriterend gif is dat ernstige risico's inhoudt voor de gezondheid. Het wordt meestal gevormd op warmere dagen door de luchtvervuiling.
Vooral mensen met ademhalingsmoeilijkheden, oudere mensen en jonge kinderen kunnen hinder ondervinden van hoge ozonconcentraties.
Maar ook gezonde volwassenen kunnen erdoor beïnvloed worden, vooral bij het leveren van zware inspanningen in de buitenlucht: keelpijn, hoesten, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en irritatie van de ogen. Het gas dringt tot in de kleinste luchtwegen en longblaasjes en prikkelt daar de slijmvliezen. Ozon werkt in op het centraal zenuwstelsel. Eveneens is er longfunctievermindering (tot zelfs > 15% bij zeer hoge concentraties). Het is nog niet duidelijk uit onderzoek of de longfunctievermindering blijvende schade veroorzaakt of niet.
Hoe hoger de concentraties, hoe sterker de klachten, vandaar dat er gewaarschuwd wordt vanaf bepaalde waarden.
Eveneens hebben planten hier last van en hoge ozonconcentraties zorgt voor een verminderde oogst. Die kunnen vroegtijdig afsterven en afrijpen, of te snel hun bladeren verliezen. Gewassen groeien hierdoor trager en brengen minder op.
Tevens kan ozon ook schade veroorzaken aan kleurstoffen, plastiek materiaal en elastomeren. Ozon heeft in de troposfeer bovendien invloed op het broeikaseffect.

Blijf bij hoge ozonconcentraties binnen en lever geen zware inspanningen in de buitenlucht tussen 12u en 22u. Ozonconcentraties zijn binnenshuis gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Laatst gekende meetresultaten ozon:

Ozon metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMM

Overzicht van de drempels en concentraties, die je op de kaart kan zien:

  • Vanaf 120 microgram/m³ is het een minderheid van de mensen al een probleem.
  • 180 microgram/m³ (rood/bruin op de kaarten hieronder) is de Europese informatiedrempelwaarde en wordt er een waarschuwing uitgestuurd via de media naar de bevolking.
    Je longcapaciteit neemt af met zo'n 5%. Oogirritatie kan voorkomen, bij gevoelige mensen ook klachten van de luchtwegen.
  • Bij zeer hoge waarden (>240 microgram/m³) kan dit eveneens irritatie van de neus en keel, pijn op borst, kortademigheid, benauwdheid, misselijkheid en duizeligheid veroorzaken.
  • Vanaf de 240 microgram/m³ is het de Europese alarmdrempel en hebben niet enkel mensen die er gevoelig voor zijn last, maar álle mensen.
    Je longcapaciteit daalt met 5% tot 15%, bij gevoelige personen tot 30%. Hoesten, pijn in de borst en kortademigheid komen voor. Zelfs zonder inspanningen komen irritatie van de ogen, neus en keel voor.
  • Bij meer dan 360 microgram/m³ is er een ernstige respons. Er is een daling van de longcapaciteit met gemiddeld meer dan 15%, bij ozongevoelige personen meer dan 30%. Je kan ernstige symptomen in de luchtwegen zoals aanhoudende hoest, pijn op de borst en kortademigheid krijgen. Bij gevoelige personen een gevoel van onbehagen, benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en duizeligheid.

Hoogste uurwaarden van vandaag:

Ozon metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMM

Animatie metingen ozon van vandaag:

Ozon metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMM

Gemeente Actuele
waarden
Hoogste 1-uur
vandaag
Hoogste 8-uur
vandaag
data ontvangen
μg/m3 μg/m3 om
(lokale tijd)
μg/m3 om
(lokale tijd)
tot
(lokale tijd)
Aarschot 71 71 12:00 71 01:00 12:00
Berendrecht 62 73 03:00 81 01:00 12:00
Borgerhout 50 58 05:00 61 01:00 12:00
Bree 86 86 12:00 78 01:00 12:00
Dessel 67 71 01:00 72 01:00 12:00
Destelbergen 74 74 12:00 78 01:00 12:00
Gellik 85 85 12:00 75 01:00 12:00
Gent(Baudelopark)   71 05:00 86 01:00 10:00
Hasselt           06:30
Houtem(Veurne) 73 73 12:00 77 01:00 12:00
Idegem 58 58 12:00 84 01:00 12:30
Mechelen(Technologielaan)           06:30
Moerkerke 65 65 12:00 73 01:00 12:00
Roeselare(Haven) 76 76 12:00 75 01:00 12:00
Schoten 56 76 03:00 82 01:00 12:00
Sint-Kruiswinkel 59 59 12:00 73 01:00 12:00
Sint-Pieters-Leeuw 62 62 12:00 76 01:00 12:00
Walshoutem 73 73 12:00 67 01:00 12:00
Zwevegem 52 52 12:00 75 01:00 12:00


Fijn stof (PM10)

Fijn stof zijn allerlei zwevende deeltjes die in de lucht rondzweven. De deeltjes zijn zo klein, dat onze neus, keel en mond ze niet kunnen verhinderen tot diep in onze longen door te dringen.
Dit kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten. Het fijn stof komt vooral transport (dieselmotoren stoten bijzonder veel fijn stof uit), de landbouw en verwarming (open haard, barbecue, kookvuur) en sigarettenrook. De industrie in mindere mate omdat zij zeer goede filters gebruiken.

Fijn stof is een van de meest schadelijke vormen van luchtverontreiniging. Fijn stof kan leiden tot hart- en longziekten, bronchitis en astma. Volgens schattingen is het fijne stof jaarlijks goed voor 13.000 Belgen die vroegtijdig overlijden.
De Europese norm van 50 microgram/m3 (geel/oranje/rood op onderstaande kaartjes) wordt in België te vaak overschreden (maximaal 35 keer per jaar).

Bij hoge concentraties is het aangeraden geen zware inspanningen te doen voor uw eigen gezondheid en zoveel mogelijk de auto niet te gebruiken om de concentraties niet nog hoger te laten worden.
Hoge waarden van fijn stof die lang blijven duren zijn meestal het gevolg van geen wind waardoor er geen 'propere' lucht wordt aangevoerd.
Het is echter zo dat zelfs bij niet overtreding van de normen, het fijn stof binnendringt tot diep in de longen en toch gezondheidsproblemen op termijn kan veroorzaken.

Laatst gekende meetresultaten fijn stof:

Fijn stof metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMM

Animatie metingen fijn stof van vandaag:

Fijn stof metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMM

Gemeente PM10 PM2.5
glijdend
24u
gemid-
delde
(μg/m3)
actuele
waarden
(μg/m3)
data
ontvangen
tot
glijdend
24u
gemid-
delde
(μg/m3)
actuele
waarden
(μg/m3)
data
ontvangen
tot
Aarschot 65 83 12:00      
Antwerpen(Boudewijnsluis) 53 75 12:00      
Antwerpen(Luchtbal) 58 82 12:00      
Antwerpen-Linkeroever 57 100 12:00      
Berendrecht 50 73 12:00      
Borgerhout 47 67 12:00 47 67 12:00
Dessel 61 94 12:00      
Destelbergen 57 84 12:00      
Diepenbeek(Zinniastraat) 54 63 12:00      
Doel(Engelsesteenweg) 55 74 12:00      
Evergem 65 82 12:00 52 64 12:00
Genk(SluisLangerlo) 55 71 12:00      
Gent 63 86 12:00 NA NA 18:30
Hasselt 57 62 12:00 55 62 12:00
Hoboken 57 84 12:00      
Houtem(Veurne) 62 82 12:00 57 82 12:00
Kallo(Liefkenshoektunnel)       50 73 12:00
Kallo(sluisKallo) 55 NA 11:00      
Mechelen(Hombeeksestwg) 62 81 12:00      
Mechelen(Technopolis) 63 78 12:00      
Menen 49 71 12:00      
Moerkerke 58 83 12:00      
Oostrozebeke 63 79 12:00      
Roeselare(Brugsesteenweg) 51 76 12:00      
Roeselare(Haven) 70 103 12:00      
Ruisbroek 63 NA 07:00      
Schoten 61 85 12:00      
Sint-Kruiswinkel 63 78 12:00      
Stabroek 55 NA 11:30 45 NA 11:30
Steenokkerzeel 59 72 12:00      
Steenokkerzeel       43 52 12:00
Verrebroek       49 71 12:00
Vilvoorde 62 87 12:00      
Walshoutem 60 63 12:00      
Zelzate 59 NA 11:00      
Zwevegem 63 77 12:00      
Zwijndrecht 66 105 12:00      

Kortetermijneffect fijn stof
Gezondheidseffecten zijn bewezen in grootschalige gezondheidsstudies. Mensen hoesten meer, gaan meer geneesmiddelen gebruiken om de luchtwegen te verwijden, astma wordt erger en het aantal luchtwegeninfecties wordt groter. Bovendien zijn bij periode van hevige luchtvervuiling meer spoedopnamen en komen er meer luchtwegenklachten. Vooral ouderen met hart- en longproblemen kunnen hierdoor zelfs vervroegd overlijden, maar ook kinderen hun longfuncties kunnen verminderen door het fijn stof.

Langetermijneffect fijn stof
Levenslange blootstelling aan fijn stof verkort de levensduur. Men schat dat je één tot drie jaar minder lang leeft; al zou het voor vlaanderen volgens de MIRA-T 2002-studie aan de huidige concentraties 1/3 levensjaar zijn. Je krijgt een verminderde longfunctie en een stijgend aantal chronische luchtwegenaandoeningen zoals bronchitis en emfyseemastma.


Zwaveldioxide (SO2)

Zwaveldioxide is een kleurloos gas met een irriterende geur en smaak. Deze ontstaat vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen en zijn dus vooral afkomstig van het verkeer en verwarming van huizen.

Bij de inademing van hoge concentraties zorgt dit gas voor ademhalingsproblemen, vooral met mensen die last hebben van astma of chronische longziekten.
Hoge waarden (vanaf 250 microgram/m³) kunnen zorgen voor een omkeerbare verminderde werking van de longfunctie bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Bij meer dan 500 microgram/m³ is er een hoger sterfterisico.
Zwaveldioxide heeft eveneens nadelige effecten op planten en is in grote mate verantwoordelijk voor de verzuring van het milieu en is de oorzaak van de "zure regen".
Zwaveldioxide is eveneens verantwoordelijk voor het versneld verweren van historische gebouwen en steen in het algemeen.
SO2 brengt schade toe aan planten, omdat die het gas rechtstreeks opnemen via de huidmondjes. Bovendien speelt zwaveldioxide een grote rol in de verzuring van het leefmilieu.

Vanaf 350 microgram/m³ is het een grenswaarde voor de gezondheid, alarmdrempelwaarde : 500 microgram/m³ gedurende 3 opeenvolgende uren.

Laatst gekende meetresultaten zwaveldioxide:

Zwaveldioxide metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMMStikstofoxide (NOx)

Stikstofoxide ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen en wordt vooral veroorzaakt door het verkeer (50%) en verder door het verwarmen van huizen, elektriciteitscentrales en industrie.
Stikstofoxide heeft nadelige gezondheidseffecten door inwerking op het ademhalingssysteem. Vooral kinderen en mensen met astma en chronische longziekten kunnen reeds bij lage concentraties problemen krijgen. Hoge concentraties kunnen zorgen voor acute ademhalingsziekte, beschadiging van het longweefsel en verhoogde gevoeligheid voor infecties.

Stikstofoxide is mede verantwoordelijk voor de "zure regen" waaraan planten en bomen sterven. Tevens kan stikstofoxide ook schade veroorzaken aan materialen, vooral aan plastiek en kleurstoffen. Tevens zorgt het voor een versnelde corrosie ("roesten") van metalen. Ook gebouwen verweren er sneller door.

Stikstofoxide kan eveneens in de zomermaanden worden omgezet in ozon, dat nog schadelijker is voor de gezondheid.

Vanaf 200 microgram/m³ is het een overschrijding van de grenswaarde voor de gezondheid, vanaf 400 microgram/m³ is de alarmdrempelwaarde bereikt.

Laatst gekende meetresultaten stikstofoxide:

Stikstofoxide metingen Belgie actueel luchtkwaliteit
Bron: VMM


Bron: VMM - IRCEL