Waar vandaan: Onderzoek en enquêtes 50-plussers > 50-plussers en de TV: kijkgedrag

50-plussers en de televisie (TV): kijkgedrag

Kijken de 50-plussers naar de TV? En hoeveel? En doen ze dat meer of minder dan vroeger? Zappen ze weg bij reclame? Kijken ze naar het nieuws op TV?

Hoeveel uur per dag?
De 50-plusser kijkt naar TV. Maar 2,0% zegt geen televisie te kijken.
Gemiddeld kijken de senioren zo'n 140 minuten per dag TV; iets meer dan 2 uur per dag dus. Op weekbasis komt het neer op ongeveer 16,5 uur televisie kijken.

Een deel van de 50-plussers kijkt echter op een dag maar weinig televisie. 17,8% kijkt namelijk minder dan een uur per dag naar de TV. Een minderheid zijn echte "maniakken" in het TV kijken: 9,5% kijkt dagelijks 5 uur of meer naar de televisie; 2,2% zelfs meer dan 7 uur per dag. Van de echte zware tv-kijkers zitten echter meer vrouwen dan mannen in deze groep.

Als we kijken naar de leeftijdsverdeling, dan kijken de 75-plussers meer televisie dan de 45 tot 55 jarigen.

TV-reclame en zappen
Trekt de TV-reclame de aandacht van de 50-plussers? 24,5% geeft hier een bevestigend antwoord op.
Ze kijken echter amper naar de reclame op de TV. Amper 6,3% kijkt naar de reclame! De helft (50,2%) zapt weg, de rest gebruikt de pauze voor de broodnodige boodschap, iets te lezen, iets in het huishouden te doen,...
59,8% vindt TV-reclame echter de meest irritante vorm van reclame; en staat zo op de eerste plaats als meest irritante reclame! (op de tweede plaats staat het uitdelen van folders op de straat, derde plaats ongeadresseerd reclamedrukwerk, vierde plaats geadresseerd reclamedrukwerk en op de vijfde plaats staat radio reclame).
Bij 58,3% van de ondervraagde vijftigplussers zegt dat TV-reclame totaal geen invloed op hen heeft; zelfs 28,3% zegt dat TV-reclame negatief werkt bij hen. Maar 2,4% zegt dat TV-reclame bij hen zeer zeker invloed heeft.

TV in moderne tijden
De computer en internet zijn echter slecht voor de televisie industrie. Van de computerende 50-plussers zegt namelijk driekwart (76,7%) minder televisie te kijken sinds ze met de computer en internet bezig zijn. Zelfs 42,5% zegt dat ze "veel minder" televisie kijken sinds de computer en internet in hun leven is gekomen.

Het nieuws
Als ze naar de TV kijken, dan is het bij de 50-plussers bijna zeker het nieuws. Bij 89,4% staat het nieuws élke dag op het menu. 7,9% ziet niet elke dag het nieuws op de tv maar wel geregeld.
Als de senior naar het nieuws kijkt, dan wint Eén (VRT) het bij de vijftigplussers: 65,3% kijkt het nieuws van Eén. 50,9% zegt het VTM nieuws te kijken. De reden dat de twee percentages optellen meer dan 100% is, is omdat een deel van de vijftigplussers naar beide zenders naar het nieuws kijkt. Namelijk een derde van de vijftigplussers kijkt naar zowel Eén (VRT) als VTM.
De vijftigplussers kijken echter ook naar het nieuws van de regionale zender: bij 28,7% staat dit op het menu. Echter komt het zelden voor dat ze énkel naar het nieuws van de regionale zender kijken en niet naar het nieuws van Eén of VTM: maar 1,0% doet dit.
Om volledig te zijn vermelden we nog volgende cijfers. 38,0% kijkt énkel naar het nieuws van Eén (VRT). 16,1% kijkt énkel naar het nieuws van VTM. 10,1% ziet naar zowel Eén als een regionale zender. 3,7% ziet zowel VTM als het nieuws van een regionale zender. 17,2% ziet zowel VTM als Eén. En tot slot kijkt 13,9% naar zowel VTM, Eén als ook een regionale zender nieuws.
Hoe vaak ze naar het nieuws kijken valt al af te leiden van vorige cijfers. Sommige kijken echter enkel naar bvb. VTM, maar toch meerdere keren per dag (bvb. 's middags en 's avonds). 11,1% kijkt namelijk 3 keer per dag naar het nieuws; 5,7% kijkt zelfs méér dan 3 keer per dag naar het nieuws.

Betalen voor tv zonder reclame?
De 50-plussers zijn verdeeld over deze mogelijkheid. 40,1% zegt liever TV-zenders te hebben waarvoor ze moeten betalen en die geen reclame hebben. De rest, 59,9% zegt liever gratis TV-zenders te hebben, maar dan met reclame. (we weten echter dat maar 6,3% kijkt naar de reclame; zie vorige paragraaf)

Ouderdom televisie? Hoeveel tv's?
De TV bij de vijftigplusser is bij 19,4% meer dan 10 jaar oud. Nog eens zo'n 11,0% hun TV is 8 tot 10 jaar oud.
Gemiddeld genomen is de televisie echter 4,8 jaar oud. Toch zijn er heel wat vijftigplussers die een nieuwe tv thuis hebben staan. 10,2% hun televisie is minder dan een jaar oud; 9,8% is de tv 1 jaar oud en bij 18,1% is de televisie tussen 2 en 4 jaar oud.
Gemiddeld heeft de vijftigplusser thuis 1,96 tv's; dus afgerond zo'n 2 televisietoestellen. Bij 38,7% staat er echter maar 1 TV. Langs de andere kant echter wel bij 8,3% 4 of meer tv's. 3 tv's in huis staat er bij 13,3% bij de senioren.

Genoeg te zien?
Een kleine minderheid vindt dat er genoeg op de TV te zien is om aangenaam hun televisieavond door te komen: 48,0%. 52,0% vindt echter dat er te weinig te zien is op TV. Hierdoor zetten ze vaker de televisie uit en gaan iets anders doen; of zetten ze een DVD of video op.
Op de vraag waar de vijftigplussers zich het mééste aan ergeren, is het voor 5,2% de grootste ergernis de heruitzendingen op tv. Op de eerste plaats staat echter 23,7% zinloos geweld, op de tweede plaats 16,2% en derde plaats met 14,2% politiek en de vierde plaats belastingen/taxen (12,7%); vijfde plaats straatafval/sluikstort 6,6%.

Teletekst
Zo'n 62,5% van de vijftigplussers gebruikt teletekst geregeld. 27,8% gebruikt teletekst zelden. Van de overige 9,7% heeft 3,3% geen teletekst op hun tv, de rest heeft het wel op zijn of haar tv, maar gebruikt het gewoonweg nooit.
Als ze de teletekst gebruiken, dan doen de meeste (24,9%) dit voor zowat alles wat erop staat. 13,5% gebruikt de teletekst voor het sportnieuws, 12,4% voor het nieuws en 10,9% gebruikt de teletekst uitsluitend voor de TV-gids. Ook het weerbericht (6,7%) en verkeersinformatie (1,0%) wordt ook bekeken.

Populairste TV-zender
Bij de senioren is de zender Eén (VRT) veruit de populairste met 40,5% van de vijftigplussers die het meeste naar deze zender kijkt. Het is geen verrassing dat VTM dan op de tweede plaats staat, dit met 20,8%. Dan volgt Canvas/Ketnet met 14,5% op de derde plaats.
Op de vierde plaats staat National Geographic als meest bekeken zender met 3,4%. Dan volgt op plaats vijf Vitaya met 3,0%. Op de zesde plaats staan verrassend genoeg de Duitse zenders met 2,6%. Pas op de zevende plaats komt dan VT4 met eveneens 2,6%*. Kanaal2 volgt op de achtste plaats met 2,1%. Dan volgen op plaats 9 zender Nederland 1, op de tiende plaats de Franse zenders, en op de elfde Eurosport.

Als we vragen of ze zich een "uitgesproken Eén kijker" voelen, zegt de helft dit positief toe, slechts 16% voelt zich "uitgesproken VTM-kijker".

Naar wat voor soort programma's kijkt de vijftigplusser het liefst?
Zie hiervoor een apart onderzoek.

Eten en TV
We vroegen de vijftigplussers ook of ze wel eens eten en tegelijk TV kijken. Vreemd genoeg doet 52,2% dit!
En jawel, ze doen het zelfs regelmatig. 38,0% kijkt minstens eenmaal per week TV tijdens het eten. Zelfs 16,5% doet dit dagelijks.
Het heeft er wel niets met het vorige te maken, maar we vroegen ook of ze recepten klaarmaken van TV-programma's. 39,7% neemt wel eens een recept over van de televisie om het zelf klaar te maken.

TV missen?
Wat zouden de vijftigplussers het stérkste missen als ze er geen toegang meer toe zouden hebben? TV staat op de tweede plaats met 35,4%. Op de eerste plaats staat opmerkelijk het internet/computer met 41,5%. Op de derde plaats staat de radio met 14,9%.
In voorgaande vraag vroegen we dus wat ze het mééste zouden missen. Als we specifiek vragen of ze de TV zouden missen als ze er geen toegang meer doe zouden hebben, dan zegt 35,4% deze eigenlijk niet of weinig te missen. 31,0% zou het echter "heel erg" missen.

DVD-recorder? Home cinema system? Flat screen?
Een groot deel van de 50-plussers heeft momenteel een DVD-recorder. Dus ze kunnen niet enkel naar DVD's kijken, maar ook zelf DVD's opnemen. 41,7% heeft namelijk een DVD-recorder.
17,2% heeft een home cinema systeem (verschillende luidsprekers en subwoofer voor perfect geluid). 7,2% wil dit wel doen in de toekomst.
5,4% heeft een flatscreen televisie (plat scherm). 54,5% heeft nog een klassieke 4:3 televisie; 40,0% heeft al een breedbeeld tv (16:9).

TV-spelletjes?
Een minderheid doet mee aan spelletjes op TV om een antwoord te SMS'en/bellen of om te stemmen voor een kandidaat. 20,9% doet dit wel eens; echter maar 1,8% doet dit regelmatig. 79,1% doet dit echter helemaal nooit.

Voetbal op het menu?
Bij tweederde van de vijftigplussers staat voetbal wel eens op het menu. 33,4% kijkt nooit naar voetbal.
Het aantal harde fans is wel beperkter, 6,2% kijkt naar bijna alle wedstrijden op televisie. 22,4% kijkt wel eens geregeld naar de tv. De rest doet het eens af en toe of zelden dat er eens een voetbalmatch op het scherm komt.

Kabel TV? Of schotelantenne?
Een grote minderheid heeft een schotelantenne: 5,4% heeft een schotelantenne; 4,6% daarvan heeft echter ook een klassieke kabeldistributie. Enkel 0,8% heeft dus uitsluitend een schotelantenne.

Kijkt de vijftigplusser naar de regionale televisie?
De meeste senioren kijken wel degelijk naar de regionale zender: 79,8%; 11,7% zeer zelden en 8,5% helemaal nooit.
45,6% zijn dagelijkse kijkers van de regionale tv, 23,5% zijn regelmatige kijkers en kijken toch minstens een keer per week.

TV-opnames bijgewoond?
23,9% heeft in het verleden al minstens eenmalig naar de opnames geweest van een tv-programma als publiek. 0,9% doet dit regelmatig. 26,7% zegt dit nog nooit te hebben gedaan, maar hier misschien wel voor geïnteresseerd zijn in de toekomst. 49,3% zegt echter hierin totaal niet in geïnteresseerd te zijn.

Hoe programmatie van de TV-zenders?
Om te weten wat op de TV te zien is, kopen de meeste vijftigplussers een tv-boekje of tijdschrift met de TV-gids erin: 49,6% doet dit. Op de tweede plaats gebruikt 26,1% het overzicht uit de krant. 5,9% haalt zijn informatie vanaf het internet. De rest ziet wel wat er komt en zapt ter plaatse.

 

* de reden dat VT4 met hetzelfde percentage toch lager staat is omdat de berekening naar percentages door de afronding dit evenveel is, maar in werkelijkheid hadden minder respondenten VT4 aangegeven dan de Duitse zenders.

Onderzoek door SeniorenNet midden 2006 bij 2.100 vijftigplussers.