Waar vandaan: Magazine 2.0

Magazine 2.0

Inleiding

Pascal Vyncke van SeniorenNet heeft een gloednieuw principe uitgebracht: "Magazine 2.0". Dit nieuwe principe zal voor het eerst worden uitgewerkt in een tijdschrift dat SeniorenNet ook zelf zal uitgeven: PASC@L. Maar wat is dat Magazine 2.0 nu eigenlijk? Wat is hier speciaal of anders aan?
Dat leggen we uit in deze tekst.

Magazine 2.0 ?

De naam werd gekozen naar analogie van "Web 2.0". Een vergelijkbare evolutie die daar speelt, wordt nu door Vyncke ook toegepast op een totaal andere wereld: de wereld van magazines.

Tot op de dag van vandaag werken magazines als volgt. Een magazine heeft tienduizenden of honderdduizenden lezers. Er is een redactie van enkele mensen (bij de grotere tot tientallen mensen), en er is één hoofdredacteur. Het is echter maar één persoon (de hoofdredacteur) die beslist wat die talloze lezers maar moeten lezen. Het is die persoon die "denkt" te weten wat iedereen wil. Het is de redactie die de teksten schrijft die de hoofdredacteur vraagt. En de lezers... die moeten wat ze voorgeschoteld krijgen maar lezen. Of ze dat nu goed vinden of niet.

Slecht principe? Tja, niet echt, het heeft uiteindelijk tientallen jaren gewerkt. Maar... tijden veranderen.

Met het "Magazine 2.0" draaien we het helemaal op zijn kop. Het zijn de lezers die beslissen wat ze willen lezen in hun magazine. En nog meer: het zijn ook de lezers die mee teksten, ideeën en foto's insturen voor het magazine.

Voordelen te over. Gedaan met het monopolie van de hoofdredacteur. En leve de mensen die het magazine uiteindelijk zelf moeten lezen!
Zo maak je het magazine écht interessant voor je lezers (ze hebben het uiteindelijk mee samengeteld), en evolueert je magazine ook onmiddellijk mee naar mate de tijden en interesses veranderen van de lezers.

Een tweede punt met het Magazine 2.0 is extra interactiviteit. Niet beslissen de lezers wat er in het magazine komt, ze worden ook uitgenodigd om via internet met elkaar te discussiëren, en hun mening te geven. Zo maak je een koppeling met een tijdschrift op papier, en met het digitale internet. Belangrijke voorwaarde is echter voor Vyncke dat het Magazine 2.0 wel mag uitnodigen voor interactiviteit via internet, maar er niet volledig mag van afhangen. Met andere woorden: ook wie niet op internet zit, moet het magazine zonder problemen kunnen lezen én zich er goed bij voelen.

Beter en nog beter. Er zit enorm veel kennis en ervaring bij de lezers van een magazine. Doordat de lezers meewerken, kan je ook die ervaring en kennis mee brengen in het magazine. Zo is niet enkel het magazine beter gericht op je lezer, maar kan je nog meer én interessantere informatie brengen die zonder het Magazine 2.0 principe niet mogelijk was.

Redenen te over om dus Magazine 2.0 als dé toekomst te zien van de magazines. Dit zowel in België, waar magazine PASC@L het allereerste magazine volgens dit nieuwe principe is, maar ongetwijfeld zullen uitgeverijen wereldwijd dit nieuwe principe overnemen.

En het mooie aan alles? Jouw magazine zal leuker, interessanter én beter worden!