Waar vandaan: Helpcentrum > Vragen bronvermelding > Ik heb nu foto(s) gebruikt, gaat SeniorenNet mij hiervoor geld vragen?

Vragen bronvermelding: Ik heb nu foto(s) gebruikt, gaat SeniorenNet mij hiervoor geld vragen?

Neen.

Het gebruik van de foto's is volledig gratis zolang u aan de voorwaarden voldoet beschreven in dit document. Zolang u dus de regels volgt zal SeniorenNet of de fotograaf u geen vergoeding vragen. Let wel dat u steeds verantwoordelijk blijft voor het gebruik van de foto.

Gebruikt u de foto voor illegale doeleinden, zijn er extra auteursrechten op de foto (architectuur, design,...) of gebruikt u de foto voor doeleinden die iemand kunnen schaden (deze opsomming is verre van volledig en niet limitatief), dan is het mogelijk dat andere partijen u alsnog een schadevergoeding vragen voor het oneigenlijk gebruik. U blijft steeds ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de eventuele gevolgen daarvan; SeniorenNet kan geen enkele verantwoordelijkheid of geen enkele schadevergoeding in welke vorm dan ook hiervoor aanvaarden.

Meer informatie over de voorwaarden: http://fotodatabank.seniorennet.be/voorwaarden_downloaden.phpGerelateerde helponderwerpen:
De foto's worden toch gratis aangeboden, is het dan erg dat ik geen bronvermelding doe?
Ik heb een foto gebruikt met bronvermelding, moet ik dit nu ergens melden?
Hoe zet ik de bronvermelding van een foto op mijn website? Welke bronvermelding?
Ik heb een foto uit de databank gezien ZONDER bronvermelding!
Ik heb een foto zeer uitgebreid bewerkt met bvb. Photoshop, moet de bronvermelding nu nog?
Interessante fotodatabank! Mag ik een deel (of alle foto's) ook aanbieden in een eigen databank of website?
Kan ik foto's gebruiken uit de fotodatabank?
Moet ik betalen om een foto uit de fotodatabank te gebruiken?

Ga naar het Helpforum om vragen te stellen, antwoorden te vinden en uw kennis te delen met anderen.