10.4 Combinatie van voorgaande

Het is ook perfect mogelijk om een link te leggen naar een andere webpagina of een andere website, en daar dan verwijzen naar een bepaalde plaats in het document. Een combinatie dus van de vorige wat we hebben geleerd.

Dit doen we door bij href=”” het internetadres of de bestandsnaam in te geven, gevolgd door het spoorwegteken (#) en dan de benaming van het anker.

Een voorbeeld ter verduidelijking:
<p>Link naar Seniorennet, <a href="http://www.seniorennet.be#begin">klik hier</a>.</p>

Dit wordt:

Link naar Seniorennet, klik hier.

 

Klik hier om een lege e-mail te openen.