12.0 Speciale tekens

Zoals je al gemerkt hebt, is bijvoorbeeld het "-teken, of het kleiner dan teken (<) in HTML veel gebruikt. Als je nu toch dit teken wenst te gebruiken op je website, dat zichtbaar is voor de bezoeker, en niet met de bedoeling dat het een instructie is voor HTML, moet je coderen.

Om hetvolgende te kunnen weergeven aan je bezoekers:

" > < & € à é ù

Moet je deze allemaal coderen. Ikzelf heb in dit HTML document hetvolgende moeten ingeven opdat je het hierboven zou kunnen lezen:

&quot; &gt; &lt; &amp; &euro; &agrave; &eacute; &ugrave;

Ook heb je een probleem als je aan je bezoeker meerdere spaties wil laten zien zoals hier           . Dit kan je niet doen door in de broncode gewone spaties te plaatsen, dit omdat je browser alle spaties wegfilterd.
Dit is nodig, omdat we anders een zeer onoverzichtelijke HTML code zouden hebben, want dan zouden we nergens geen spaties mogen plaatsen om alles overzichtelijk te houden, en moest alles aan elkaar kleven.

Om toch extra spatie's te krijgen, is er &nbsp; .

Voor de meeste tekens zijn er 2 mogelijke vormen die je kan ingeven in HTML. Enerzijds heb je een nummer, voorafgegaan met een spoorwegteken. Anderzijds heb je een Engelse benaming hiervoor.
In praktijk wordt vrijwel altijd de Engelse benaming gebruikt (hieronder laatste kolom) omdat dit voor de meeste mensen makkelijker te onthouden is dan een nummer.

Hieronder vind je een overzichtje van de meest gebruikte:

" dubbel aanhalingsteken &#34; &quot;
& ampersand &#38; &amp;
< kleiner dan &#60; &lt;
> groter dan &#62; &gt;
  niet afbrekende spatie &#160; &nbsp;
© copyrightteken &#169; &copy;
° graadteken &#176; &deg;
² 2 in superscript &#178; &sup2;
³ 3 in superscript &#179; &sup3;
¹ 1 in superscript &#185; &sup1;
¼ een kwart &#188; &frac14;
½ een half &#189; &frac12;
¾ drie kwart &#190; &frac34;
à a accent grave &#224; &agrave;
á a accent acute &#225; &aacute;
è e accent grave &#232; &egrave;
é e accent acute &#233; &eacute;
ê e accent circumflex &#234; &ecirc;
ë e met umlaut &#235; &euml;
ï i met umlaut &#239; &iuml;
ó o accent acute &#243; &oacute;
ö o met umlaut &#246; &ouml;
ü u met umlaut &#252; &uuml;
× teken voor vermenigvuldigen &#215; &times;
÷ teken voor delen &#247; &divide;
Euro teken &#8364; &euro;

Om dus bijvoorbeeld volgende tekst te krijgen:

Vandaag heb ik in de winkel "L'élève & L'école" een winterbroek gekocht van € 10.00, aan ¼ van de prijs.   Normaal kost ze dus € 10.00 × 4 = € 40.00. Dit is omdat het buiten een hittegolf is en het buiten maarliefst 50° is!

Volgende HTML code nodig is:

Vandaag heb ik in de winkel &quot;L'&eacute;l&egrave;ve &amp; L'&eacute;cole&quot; een winterbroek gekocht van &euro; 10.00, aan &#188; van de prijs. &nbsp;&nbsp; Normaal kost ze dus &euro; 10.00 &times; 4 = &euro; 40.00. Dit is omdat het buiten een hittegolf is en het buiten maarliefst 50&deg; is!

We gaan in onze voorbeeldpagina volgende tekst plaatsen:

In alle winkels van "L'élève & L'école" kan je alles kopen aan ½ prijs! Een broek van € 40.00 wordt € 10.00!!

De HTML code hiervan is:

<p>In alle winkels van &quot;L'&eacute;l&egrave;ve &amp; L'&eacute;cole&quot; kan je alles kopen aan &#189; prijs! Een broek van &euro; 40.00 wordt &euro; 10.00!!</p>

Onze volledige HTML code van de voorbeeldpagina is dan:

<html>
<head>
<title>Mijn persoonlijke website</title>
</head>
<body bgcolor="#99CCFF" text="#0000FF">
<h1><font color="#000000" face="Courier New, Courier, mono">Mijn persoonlijke website</font></h1>
<p>U bent hier beland op mijn persoonlijke website!</p>
<h2><font color="#000000">Beginpagina</font></h2>
<p>U bent op de <u>beginpagina</u> van mijn <u>persoonlijke website</u>, van hieruit kan u naar de rest van mijn website surfen.</p>
<h3><font color="#000000">Welkom</font></h3>
<p>Ik heet u van harte welkom op mijn website. Veel plezier op deze site, <i>en kom nog eens een keertje terug</i>!</p>
<p align="right"><font size="1">Deze website wordt regelmatig bijgewerkt.</font></p>
<p>Op mijn <b>persoonlijke website</b> kan je heel wat informatie vinden over mijzelf, en mijn interesses.</p>
<ul>
  <li>Over mijzelf</li>
  <li>Over mijn hobbies
      <ol>
        <li>Fotografie</li>
        <li>Website's maken</li>
      </ol>
    </li>
  <li>Enkele links</li>
</ul>
<p>Mijn huisdieren:</p>
<table width="50%" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="5">
<tr>
<td><b>Huisdier</b></td>
<td><b>Aantal</b></td>
</tr>
<tr>
<td>Kat</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Kippen</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Vissen</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Vogels</td>
<td>5</td>
</tr>
</table>
<table align="right">
<tr>
<td><a href="http://www.seniorennet.be" target="_blank"><img src="logo.gif" width="97" height="59" border="0"></a></td>
</tr>
</table>
<p>Surf naar Seniorennet, de startpagina voor de actieve 50-plusser, <a href="http://www.seniorennet.be" target="_blank">klik hier</a>.</p>
<p>In alle winkels van &quot;L'&eacute;l&egrave;ve &amp; L'&eacute;cole&quot; kan je alles kopen aan &#189; prijs! Een broek van &euro; 40.00 wordt &euro; 10.00!!</p>
</body>
</html>

Klik hier voor de voorbeeldpagina

Klik hier om naar Hoofdstuk 13 verder te gaan.