Waar vandaan: Vrije tijd > Quiz > Financiële quiz - vraag 1 van 10

Financiële quiz - Vraag 1 van 10

Wat zijn de vier pijlers van het pensioen?

a) Overheid – werkgever – vakbonden ─ spaargeld
b) Spaargeld (liquide middelen) – vastgoed – aandelen ─ obligaties
c) Wettelijk pensioen – aanvullend pensioen via werkgever– aanvullend pensioen via eigen fiscaal sparen – eigen spaarinspanningen zonder fiscaal voordeel


Deze quiz is in samenwerking met: KBC.