Waar vandaan: Vrije tijd > Gezegden en spreekwoordenquiz > Spelen

Gezegden en spreekwoordenquiz

De bedoeling van de gezegden- en spreekwoordenquiz is om de juiste betekenis aan te duiden van het gegeven spreekwoord of gezegde.
In de kader ziet u het spreekwoord of gezegde. Daaronder ziet u 5 mogelijke betekenissen. Klik het rondje aan van uw keuze en klik op de knop "verzenden".

Omschrijving:

Op opvallende wijze bekend maken

Selecteer het juiste overeenkomende spreekwoord/gezegde:
Kruis noch munt hebben
In de pee zitten
Lopen als een muis in een meelton
Het loopt over veel schijven
De grote trom roeren

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!