Waar vandaan: Vrije tijd > Rekenquiz > Spelen

Rekenquiz - moeilijkheidsgraad: Moeilijk

De bedoeling is dat u het resultaat intypt van de rekenvraag in het witte tekstvak. Geef uitsluitend cijfers in (en dus geen letters). Indien de uitkomst negatief is, gebruik dan het streepje (koppelteken) - voor het getal. Klik op de knop "Verzenden" om uw antwoord na te kijken!

Wat is het resultaat van:

19² = ??


Uw antwoord:

Quiz in samenwerking met Quizplezier.com, quiz erop los!