Waar vandaan: Vrije tijd > Hobbyclubs > Meer uitleg

Hobbyclubs

Het lidmaatschap van één of meer verenigingen stelt u in staat om zinvol bezig te zijn en daaruit heel wat voldoening te putten. Uit onderzoek blijkt dat de meeste senioren deelnemen aan het verenigingsleven omwille van de gezelligheid en de contacten met anderen. Een tweede belangrijke reden is de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Vrouwen vinden het vooral belangrijk 'om de eigen capaciteiten te ontwikkelen of te benutten', terwijl mannen vaker beweren te participeren 'uit verantwoordelijkheid voor medemens en maatschappij'. Mannen zijn opvallend meer lid van syndicale, politieke, beroeps- en sportverenigingen; vrouwen van parochiale en ziekenverenigingen. Ouderen die een actieve rol spelen in het verenigingsleven, zijn meestal ook op andere domeinen zeer actief en hebben vaak ook nog andere interesses.

Ouderenorganisaties, onder meer de bonden van gepensioneerden, bieden wekelijks of maandelijks een aangenaam en boeiend programma aan. U kan er terecht voor een gezellige babbel of een ontspannende activiteit. Ouderenorganisaties bieden ook een dienstverlening: ze geven nuttige informatie en helpen bij het oplossen van individuele problemen (invullen van de pensioenaanvragen enzovoort. Ten slotte verdedigen ze de belangen van de ouderen door de behoeften en de verlangens van hun leden aan te kaarten bij de bevoegde instanties. Naast deel te nemen aan allerlei activiteiten kan u ook zelf de handen uit te mouwen steken en de organisatie mee helpen besturen of zelf activiteiten organiseren.

Het Vlaams Ouderen Overleg Komitee (OOK) groepeert twintig Vlaamse ouderenorganisaties (klik hier voor de lijst). Het OOK heeft tot doel door overleg, samenwerking, beleidsadvies en actie het welzijn van ouderen in het algemeen en de werking van de deelnemende organisaties te bevorderen. De inhoudelijke werking van het OOK steunt op de inbreng van de deelnemende organisaties. Daarnaast zijn er ook een aantal werkgroepen werkzaam rond bepaalde aspecten van de ouderenproblematiek. Daaraan kunnen ook nieuwe leden of individuele ouderen participeren. Het OOK organiseert om de twee jaar een ouderenparlement en jaarlijks de ouderenweek. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

Vlaams Ouderen Overleg Komitee (OOK)
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
tel. (02) 246 44 41
fax (02) 246 44 42

In Brussel verstrekt de pluralistische koepelorganisatie Confederatie van Nederlandstalige Brusselse Seniorenclubs (CNBS) u graag informatie over seniorenverenigingen en werkgroepen in uw gemeente of buurt. U kan er ook terecht als u wil starten met een nieuwe vereniging of een nieuw initiatief in uw wijk. Verder kan u er de gratis brochure 'Clubleven voor Senioren te Brussel' bekomen. Die geeft een overzicht van de Nederlandstalige verenigingen voor de derde leeftijd in het Brusselse met een beschrijving van onder meer hun activiteiten en contactpersonen. Het adres:

Confederatie van Nederlandstalige Brusselse Seniorenclubs (CNBS)
Leopoldstraat 25, 1000 Brussel
tel. (02) 210 04 71, fax (02) 210 04 70

Voor een lijst van alle hobbyclubs en hun activiteiten, klik hier.