Waar vandaan: Vrije tijd > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk kan een zinvol alternatief zijn voor de zee van vrije tijd. Het is én maatschappelijk nuttig én biedt alle kansen op engagement en contact met anderen. Zich inzetten voor anderen stelt u in de mogelijkheid om u persoonlijk te verrijken. Uw eigen levenservaring kan op haar beurt het vrijwilligerswerk verrijken. De pensioenleeftijd is de ideale periode om zich met hart en ziel in te schakelen als vrijwilliger. Het gevoel nog iets te betekenen voor anderen en nog mee te tellen in de samenleving, kan niet in geld uitgedrukt worden. Bovendien is het een feit dat iedereen vroeg of laat nood heeft aan ondersteuning van zijn leeftijdsgenoten. Door zich nu reeds in te zetten, realiseert u beetje bij beetje de mentaliteit van onderlinge solidariteit, een belangrijke voorwaarde voor het waardig ouder worden.

Er zijn zeer uiteenlopende vormen van vrijwilligerswerk: boodschappen doen voor een zieke buur, een handje toesteken in het huishouden, de kinderen van de buren naar school brengen of de kleintjes opvangen als die onverwacht ziek worden, zich inzetten voor vluchtelingen, zieken bezoeken, administratieve taken vervullen voor verenigingen, diverse bestuursfuncties waarnemen, hulp bieden aan zorgbehoevende leeftijdsgenoten enzovoort.

Naast de klassieke ouderenorganisaties ontstaan er de laatste tijd meerdere seniorenclubs die de ervaring van het beroepsleven niet zomaar verloren willen laten gaan en een dienstverlening voor hun jongere collega's uitbouwen. Voorbeelden daarvan zijn Belgian Senior Consultants vzw en Senior Consultants Vlaanderen vzw. Het zijn een vereniging van gepensioneerde bedrijfsleiders, kaderleden en technici die hun kennis ter beschikking stellen van onder andere jonge bedrijfsleiders en zelfstandigen, die om een of andere reden geen beroep kunnen doen op consultatiebureaus. Voor meer informatie over Belgian Senior Consultants vzw kan u contact opnemen met de heer Alex Kinnet, de Conincklaan 8 te 8200 Brugge, of op telefoonnummer 050/31 57 41 (fax 050/32 18 82). Senior Consultants Vlaanderen vzw kan u contacteren de website.

Voor het artikel "Senioren doen graag vrijwilligerswerk", klikt u hier.

Voor algemene informatie over vrijwilligerswerk kan u terecht bij:

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Marie-Josélaan 73
2600 Berchem
Tel: 03/218.59.01
Fax: 03/218.45.23
E-mail: volunt@mail.dma.be
URL: www.vrijwilligerswerk.be

Voor een adressenlijst van de provinciale steunpunten voor vrijwilligerswerk, klik hier.

Bron: 60plus, een uitgave van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Aandacht voor Senioren.
Seniorennet.be werkt samen met Aandacht voor Senioren, hierbij danken wij deze organisatie voor alle medewerking en informatie.