Waar vandaan: Weetjes >

De computer, uw vriend

Afbeeldingen bekijken in de Verkenner

Het is mogelijk om voorbeelden te bekijken van de bestanden van afbeeldingen. Dit kan bijvoorbeeld in de Verkenner. Start de Windows Verkenner en ga naar een map waarin plaatjes opgeslagen zijn. Klik nu met de rechtermuistoets op het pictogram van de map waarin de plaatjes staan en kies EIGENSCHAPPEN. Zet nu een vinkje bij het onderdeel VOORBEELD WEERGEVEN. Nu wordt er voor deze map een nieuwe optie in Beeld gemaakt. Open de map en klik op BEELD. Activeer nu VOORBEELDEN en in de map worden kleine afbeeldingen van de inhoud van de bestanden getoond.


Vorige 7:

1) Belangrijke mappen laten opvallen

Je kunt bepaalde belangrijke mappen extra laten opvallen door ze een andere achtergrond te geven. Dit doe je als volgt: start de Verkenner en open de map die je een andere achtergrond wilt geven. Klik op met de rechtermuistoets op het witte gedeelte en kies DEZE MAP AANPASSEN. Activeer nu de optie DEZE MAP AANPASSEN en klik op VOLGENDE. Kies nu een willekeurige afbeelding, dat mag ook een GIF-plaatje zijn. Kies bij TEKST voor een kleur die de tekst goed laat afsteken tegen de achtergrond van het plaatje en klik op VOLGENDE. Klik dan op VOLTOOIEN. je kunt ook HTML-pagina's als achtergrond gebruiken en je kunt alles weer ongedaan maken door opnieuw DEZE MAP AANPASSEN te kiezen en dan de optie AANPASSINGEN VERWIJDEREN aan te klikken.

2) Plaatje op achtergrond optimaliseren

Het is mogelijk dat een afbeelding in het formaat BMP niet de juiste afmetingen voor de gebruikte schermresolutie heeft. Door bij het kiezen van een achtergrond de optie SPREIDEN in het menu EIGENSCHAPPEN (Bureaublad) te activeren, wordt een afbeelding over het hele scherm uitgespreid. Dit kan vervorming tot gevolg hebben. Het is dan ook verstandig om een afbeelding te kiezen met de juiste kleurinstelling en verhouding in lengte en breedte. Een afbeelding die erg groot is, kan het werken met Windows vertragen. De beste oplossing is het maken van een kopie van de afbeelding met een resolutie van 72 dpi en bijvoorbeeld een gebruikte schermresolutie van 1024 x 768 pixels ook een omvang van 1024 x 768 pixels.


3) Saaie achtergrond aanpassen

Windows komt standaard met een kale achtergrond. Deze achtergrond kan gewijzigd worden. Elk bitmapbestand kan in principe dienen als achtergrond. Door met de rechtermuistoets op het bureaublad te klikken en dan EIGENSCHAPPEN te kiezen, wordt een venster getoond waaruit een achtergrond kan worden gekozen. Via BLADEREN kan worden gezocht naar andere afbeeldingen zolang het maar afbeeldingen zijn met de extensie .BMP. Maar er is meer keuze dan de standaardpatronen die worden aangeboden. Ook HTML-pagina's kunnen als achtergrond worden gebruikt. Het voordeel hiervan is dat koppelingen in deze pagina direct vanaf het bureaublad kunnen worden aangeklikt waarna een verbinding met deze koppeling op Internet tot stand wordt gebracht.


4) Harde schijf formatteren

Om een nieuw aangeschafte harde schijf te kunnen gebruiken, dient u deze eerst op te delen in partities en vervolgens te formatteren. Gaat u dit doen met een bestaande schijf, besef dan goed dat alle informatie zal worden verwijderd. Gegevens welke bewaard moeten blijven zult u dus op een ander medium op moeten slaan.

Om uw harde schijf op te delen in partities gebruikt u het programma 'fdisk.exe'. U start dit programma vanaf de opstartdiskette met de toevoeging van de schijf welke opgedeeld moet worden, dus bijvoorbeeld: 'fdisk c:' zal de c:-schijf opdelen.

De eerste partitie is de primaire DOS partitie (uw c:-schijf). De tweede partitie bestaat uit de resterende ruimte nadat de primaire partitie is aangemaakt. Wanneer fdisk heeft gestart zal u eerst een primaire partitie aan moeten maken. U kunt er voor kiezen van de gehele c:-schijf de primaire partitie te maken of slechts gedeeltelijk. Vervolgens zult u de partitie moeten activeren. Nadat de schijf is opgedeeld zult u de computer opnieuw op moeten starten. U kunt de schijf nog niet benaderen, omdat deze nog geformatteerd dient te worden.

Om de harde schijf te formatteren voert u vanaf de opstartdiskette (a:) in: 'format c: /s'. In dit voorbeeld zal c:-schijf zal worden geformatteerd. U zult begrijpen dat bij een andere schijf ook een andere letteraanduding opgegeven moet worden (bijv. wanneer u de d:-schijf wilt formatteren, geeft u op 'format d:'). Met de toevoeging '/s' geeft u aan dat de schijf 'bootable' is. Dus bij aanzetten van de computer moet er vanaf deze harde schijf opgestart worden. Gebruik deze toevoeging alleen waneer u de c:-schijf formatteert en niet bij bv. een d:-schijf of een e:-schijf. Om de juiste systeembestanden op de harde schijf (bv. c:) te zetten, kunt u invoeren 'sys c:'. Start de computer opnieuw op (zonder opstartdiskette) en de nieuwe schijf zal worden herkent.


5) Verwijderen snelkoppeling betekent niet verwijderen programma

Veel mensen die nog niet zolang achter de pc zitten, denken dat ze een programma kunnen verwijderen door de snelkoppeling van het bureaublad te halen. Door een snelkoppeling te verwijderen, haalt u alleen de verwijzing naar het eigenlijke programma weg en niet de software zelf. Wanneer u een programma wilt verwijderen doet u dat bij Start / Instellingen / Configuratiescherm. U kiest vervolgens voor 'Software', u zoekt het programma op in de lijst en u klikt op 'Verwijderen'. Vaak beschikt een programma over een eigen 'uninstall' mogelijkheid, waarmee u alles kunt verwijderen.


6) Waar is mijn document gebleven?

Binnen een willekeurig programma heeft u uw eerste document aangemaakt en opgeslagen. Wanneer u vervolgens het document wilt openen dan blijkt dat u totaal niet weet waar u het heeft opgeslagen. Om dit probleem te voorkomen is het om te beginnen raadzaam een duidelijke mappen-indeling aan te maken voor uw documenten, bijvoorbeeld c:mijn documentenbrieven, of c:mijn documentenstudie, enz. enz. Wanneer u vervolgens een document wilt opslaan bladert u naar de juiste map en u zult nooit meer een document kwijt zijn.


7) Diskette in station met opstarten

Kent u dat? U wilt de computer opstarten, maar u krijgt alleen een melding dat er iets met een disk aan de hand is. Het probleem is dat uw computer 'in principe' niet kan opstarten wanneer er nog een floppy in het diskettestation zit. 'In principe' want heeft u namelijk een (Windows) opstartdiskette dan lukt het opstarten wel. In sommige gevallen wilt (of kunt) u namelijk de computer niet opstarten vanaf uw harde schijf. Dan gebruikt u de opstartdiskette.