3. Vermindering van prestaties voor werknemers van 50 jaar of ouder (landingsbaan)

 • Wat?
  Personen ouder dan 50 jaar krijgen een bijzonder recht op loopbaanonderbreking. Dit kan door te kiezen voor een vermindering tot een 4/5 tewerkstelling (vierdagenweek) of over te stappen op een halftijdse betrekking.
 • Voor wie?
  • Een vermindering tot een 4/5 tewerkstelling
   • U werkt in een 5 of 6 dagenstelsel
   • Op het ogenblik van de aanvraag werkt u ofwel voltijds ofwel in een 4/5 stelsel
   • U bent 50 jaar of ouder op het ogenblik waarop de gewenste loopbaanvermindering ingaat
   • U hebt een anciŽnniteit bij de werkgever van minstens 5 jaar
   • U kunt een loopbaan van ten minste 20 jaar als werknemer aantonen op het ogenblik van de aanvraag.
  • Een vermindering tot een halftijdse betrekking
   • U werkt minstens gedurende ĺ van een normale voltijdse job, en dit gedurende ťťn jaar voorafgaand aan de aanvraag
   • U bent 50 jaar of ouder op het ogenblik waarop de gewenste loopbaanvermindering ingaat
   • U hebt een anciŽnniteit bij de werkgever van minstens 5 jaar
   • U kunt een loopbaan van ten minste 20 jaar als werknemer aantonen op het ogenblik van de aanvraag.
   • In bedrijven met meer dan 10 werknemers (toestand op 30 juni van het vorig jaar) is het opnemen van het tijdskrediet een recht. De opname van dit recht kan alleen uitgesteld worden mits bepaalde voorwaarden.
   • In bedrijven met 10 werknemers of minder is het akkoord van de werkgever vereist om dit recht te kunnen uitoefenen.
   • Er kunnen slechts categorieŽn van het personeel (bijv. vertrouwenspersoneel) uitgesloten worden indien dit bepaald wordt in een sectoriŽle of bedrijfsCAO.
 • Duur?
  Dit bijzonder recht is onbeperkt in tijd en kan dus lopen tot aan het (brug)pensioen.
 • Vergoeding?
  Vergoeding van de R.V.A.
  • Bij de vermindering tot een 4/5 tewerkstelling ontvangt u 128,96 euro per maand.
  • Bij de vermindering tot een halftijdse betrekking ontvangt u 335,28 euro per maand.
  • Desnoods wordt proportioneel herberekend indien de tewerkstelling bij de aanvang van de vermindering, minder was dan voltijds.
 • Sociale rechten?
  • U behoudt alle sociale rechten gedurende de hele periode van loopbaanvermindering.
  • De eindejaarspremie, het aantal vakantiedagen, het vakantiegeld worden proportioneel berekend op basis van het nieuwe uurrooster en het deeltijdse loon.
 • Hoe aanvragen?
  • Dit moet schriftelijk gebeuren. Dit gebeurt ofwel bij aangetekend schrijven, ofwel door overhandiging van het geschreven document aan de werkgever, die een duplicaat tekent voor ontvangst.
  • De aanvraag moet gebeuren 3 maand op voorhand als de werkgever op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de aanvraag minder dan 20 werknemers had. De aanvraag moet gebeuren 6 maand op voorhand als de werkgever op 30 juni van het jaar voorafgaand aan de aanvraag meer dan 20 werknemers had.
  • In de aanvraag moet de werknemer volgende punten opnemen:
   • De gewenste begindatum van het tijdskrediet
   • De manier waarop je zou willen werken (op welke dagen of halve dagen je thuis wil blijven)
   • De feiten op basis waarvan kan blijken dat je voorrang geniet om in aanmerking te komen
  • Bij de aanvraag moet een attest van de R.V.A. bijvoegen. Dit attest vermeldt de duur waarmee de werknemer reeds vroeger zijn loopbaan heeft onderbroken of verminderd, en dit met of zonder toepassing van CAO 77. Dit attest kan je opvragen bij de R.V.A. en/of bij de vakbond. Hou er rekening mee dat het enkele weken kan duren voordat dit attest in je bezit isÖ
 • Extra bescherming voor het behoud van je job en/of tegen ontslag?
  • Je hebt het recht terug te keren naar je functie als je stopt met het tijdskrediet. Als dit niet mogelijk is, moet je een gelijkwaardige of vergelijkbare functie, conform de arbeidsovereenkomst aangeboden worden.
  • Terwijl je in tijdskrediet bent, mag de werkgever je niet ontslaan, behalve om dwingende en voldoende redenen.
  • De bescherming geldt vanaf het moment waarop je ten laatste de aanvraag moest doen (3 of 6 maanden vůůr de aanvangsdatum). Ze eindigt 3 maanden nadat je terug "normaal" begint te werken of 3 maanden nadat de werkgever de aanvraag heeft afgekeurd.
  • Indien de werkgever toch tot ontslag overgaat, moet hij bovenop de normale ontslagvergoeding 6 maanden extra loon betalen.

Bron: Werkgroep thuisverzorgers vzw