Waar vandaan: Wonen & Zorg > Aangepast wonen

Aangepast wonen

Is het huis aangepast aan de leeftijd ?

Inhoud:
Begin er tijdig aan!
  Kleine aanpassingen maken een groot verschil
  Financiële tegemoetkomingen
  Goeie raad
Denk aan alle mogelijkheden
  Thuiszorgdiensten
  Aangepaste ouderenwoning
  Serviceflat
  Duplex- of kangoeroewoning
  Groepswonen
Aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten

BEGIN ER TIJDIG AAN!

schroef aangepast wonen senioren

Kleine aanpassingen maken een groot verschil
Denk aan uw comfort en veiligheid: goede verlichting, hellende vlakken in plaats van drempels leuningen aan de trap, werkbladen, laden en kasten op een handige hoogte, handgrepen aan bad, douche en toilet, antislipmatjes,...
Soms zijn grotere ingrepen nodig: deuren verbreden, toilet en badkamer binnenshuis inrichten, een garage ombouwen tot bad- of slaapkamer...
Ook de nieuwe technologie (domotica), kan uw comfort en veiligheid aanzienlijk verhogen.

Financiële tegemoetkomingen
U hebt onder bepaalde voorwaarden recht op een verbeteringspremie of op een aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten. Deze worden verleend door: de Vlaamse Gemeenschap, een aantal provincies, sommige gemeenten.

Goeie raad
... is altijd welkom! Ga na of er in uw buurt een dienst is die woonadvies verleent. U kriigt er tips over mogelijke aanpassingen, hulp bij het zoeken naar premies en in sommige gevallen bij de concrete uitvoering van de werken.

TIP Voor info over aanpassingen, premies en woonadvies kunt u terecht bij de huisvestingsambenaar in uw gemeente of provincie

DENK AAN ALLE MOGELIJKHEDEN

Wordt het te moeilijk om alleen in uw eigen huis te blijven wonen? Overweegt u te verhuizen? Ga dan niet over één nacht ijs!
Overweeg goed wat u precies nodig hebt. Zorg ervoor dat u niet door de omstandigheden onder druk wordt gezet, bijvoorbeeld omwille van financiële redenen of omwille van wachtlijsten.
Informeer u goed over alle mogelijkheden en denk eraan: u blijft de baas!

Thuiszorgdiensten
Thuiszorgdiensten worden georganiseerd door gemeente, OCMW, ziekenfonds ... Er bestaan diensten voor hulp bij het huishouden en bij de persoonsverzorging, vervoers- of boodschappendiensten, oppas- en gezelschapsdiensten... Ook kortverblijf of dagopvang behoren tot de mogelijkheden

Aangepaste ouderenwoning
Een aangepaste ouderenwoning is een speciaal ontworpen woning voor het comfort en de veiligheid van oudere personen. U kunt ook kiezen voor een aanleunwoning bij een rusthuis, zodat de noodzakelijke hulp steeds in de buurt is.

Serviceflat
Een serviceflat is speciaal ontworpen voor ouderen. Er zijn diensten beschikbaar maar niet verplicht en er is een permanentie waarop u in geval van nood 24 uur op 24 een beroep kunt doen. Serviceflats worden gebouwd door gemeente, OCMW of op privé-initiatief.
U kan alle serviceflats eenvoudig opzoeken op Seniorennet, klik hier.

Duplex- of kangoeroewoning
Een duplex- of kangoeroewoning is een woning waarbij een gedeelte van het huis (bijvoorbeeld een aanbouw of de bovenverdiepingen) is omgebouwd tot een aparte woning voor een jong gezin. Zo kunnen het jonge gezin en de oudere elkaar wederzijdse hulp verlenen.

Groepswonen
Groepswonen betekent dat elke oudere ervoor kan kiezen om samen een huis te betrekken en één of meerdere vertrekken in huis te delen.
Zo wordt wederzijdse hulp en ondersteuning mogelijk. Sommige groepswoningen krijgen bovendien begeleiding van professionele hulpverleners.

TIP Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente, OCMW of het dienstencentrum in uw buurt.

Aanpassingspremie voor bejaarden en gehandicapten
Het is weinig gekend maar een eigenaar of een huurder kan een aanvraag indienen voor een aanpassingspremie om bejaarden of gehandicapten beter op te vangen in huis. De voorwaarden zijn duidelijk.
De aanvrager, de partner of een inwonend gezinslid moet gehandicapt zijn of ouder dan 60 jaar en het netto belastbaar inkomen (van 2 jaar voor de aanvraag) mag niet hoger zijn dan 19.335,69 EUR (780.000 BEF), verhoogd met 991,57 EUR (40.000 BEF) per persoon ten laste. Het Kadastraal inkomen mag niet meer zijn dan 1.115,52 EUR (45.000 BEF) en de woning moet de hoofdverblijfplaats zijn.
De premie is bedoeld voor aanpassingen van de technische en sanitaire installatie of van de constructie van de woning aan de fysieke gesteldheid van de bejaarde of de gehandicapte. De prijs van de (aanpassings)werken moet minstens 1.239,47 EUR (50.000 BEF) bedragen. De subsidie bedraagt 50% van de kostprijs, met een maximum van 1.239,47 EUR (50.000 BEF). Tegemoetkomingen van minder dan 619,73 EUR (25.000 BEF) worden niet uitbetaald.
Wie meent voor deze premieregeling in aanmerking te komen, kan bij de gemeente waarin de woonst gevestigd is, de noodzakelijke aanvraagformulieren bekomen en eventueel bijkomende toelichting vragen.

Bron: Platform Wonen van Ouderen en Immo rubriek