Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dagverzorgingscentra

Dagverzorgingscentra

Een senior in het dagverzorgingscentra

Dagverzorging is die vorm van hulp en verzorging waarbij iemand een paar keer per week, alleen overdag, naar een centrum gaat hoofdzakelijk voor verzorging en opvang. 's Avonds en gedurende het weekend of op de dagen dat men niet naar de instelling komt, verblijft men in zijn eigen leefomgeving.

Veel families worden geconfronteerd met zeer zware familiale en sociale problemen. Instaan voor een ononderbroken verzorging is vaak zeer moeilijk, omdat er een gebrek is aan opvangmogelijkheden in familiaal verband en/of omdat men niet continu in staat is thuiszorg te garanderen. Dagverzorging kan op maat worden aangepast voor zorg- of opvangbehoeftige ouderen die gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk in dagverzorging worden opgevangen. Voor dagverzorging komen ouderen in aanmerking die geen intense medische controle nodig hebben, maar die wel behoefte hebben aan reactivatieve verzorging of toezicht. Bedoeling is één tot vijf keer per week naar de instelling te komen. Men maakt zelf uit hoe vaak men er gebruik van maakt.

Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Opvang voor hulp bij verpleging en activiteiten van het dagelijkse leven (ADL).
 • Onderhoudsbehandeling op gebied van logopedie, ergotherapie, kinesitherapie, pedicure.
 • Hygiënische zorgen die wegens bepaalde handicaps thuis niet kunnen worden gegeven.
 • Bewaking van functioneringsniveau (zelfredzaamheid).
 • Activatie.
 • Ruimte om aan de motorische onrust (dementie) tegemoet te komen.
 • Diverse sociale noden.
 • Hulp geven aan de familie bij het geven van zorg.
 • Culturele en animatieactiviteiten.
 • Sociale contacten als men door de aard van zijn handicap gedeeltelijk tot totaal de vriendenkring in zijn eigen milieu verliest.
 • Warme maaltijden.
 • Mictietraining (training inzake urinelozing).

De kosten voor opvang lopen tussen 11,18 EUR (450 BEF) en 18,59 EUR (750 BEF) per dag. Het dagverzorgingscentrum verzorgt eveneens het vervoer van de bezoekers. De adressen van de erkende dagverzorgingscentra en de inlichtingen over hun werking zijn te bekomen bij.

Het opzoeken, vergelijken en kiezen van een dagverzorgingscentrum is eenvoudig op Seniorennet. Klik daarvoor hier.