Waar vandaan: Wonen & Zorg > Klachtenlijn voor rusthuisbewoners

Klachtenlijn voor rusthuisbewoners: 078/15.25.25

Op het telefoonnummer 078/15.25.25 kunnen bewoners van een rusthuis terecht voor inlichtingen en klachten over hun rusthuis. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het toezicht, het personeel, het eten of de rekeningen (prijsverhogingen, onduidelijke rekeningen,...). U komt dan terecht bij de dienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die ook de erkenning van de rusthuizen behandelt.

U kunt elke werkdag bellen van 9.00 tot 12.00 uur. In dringende gevallen kunt u na de middag een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. De dienst neemt dan contact met u op.

Om een RVT op te zoeken, klik hier.

Bron: Stad Oostende en Seniorenadviesraad