Waar vandaan: Wonen & Zorg > Kortverblijf

Kortverblijf

Wanneer iemand thuis tijdelijk niet zelfstandig kan functioneren of wanneer bijvoorbeeld één van beide partners of verzorgers tijdelijk afwezig zijn, kan het wenselijk zijn voor korte tijd naar een rusthuis te gaan. Als de situatie weer normaal is, gaat men opnieuw naar huis. Zo'n kortverblijf kan eveneens tijdens het weekend en gedurende de vakantie, als de zorgdragende familieleden even een rustpauze willen nemen in de zo moeilijke constante begeleiding. Het kortverblijf brengt die adempauze die de mantelzorgers nodig hebben om de thuiszorg haalbaar te maken en vol te houden.
Weten dat men steeds voor kortopvang terechtkan, is een grote geruststelling. Zo weet je dat er continu, dag na dag, zorg voor handen is. Het kortverbijf zal elke hapering in de continue zorg opvangen. Kortverblijf wordt op diverse plaatsen op lokaal initiatief georganiseerd. Bepaalde verzekeringsinstellingen steunen het kortverblijf, vanuit hun mogelijkheden van de aanvullende verzekering. De kosten zijn meestal dezelfde als voor een opname in een rusthuis of RVT.

Klik hier om een kortverblijf, rusthuis of RVT op te zoeken en eventueel te vergelijken.