Waar vandaan: Wonen & Zorg > Preventietips > Carjacking

Carjacking

  • Foto carjacking in actie
    Rijd met gesloten deuren indien u zich bedreigd voelt.
  • Kijk uit bij lichte (gesimuleerde) aanrijdingen. Indien u de zaak verdacht vindt, stap niet uit en richt u tot diegenen die u aangereden heeft door het venster een paar centimeter te openen.
  • Wees steeds alert en verifieer of er geen verdachte voertuigen en/of personen u volgen of rondhangen in de omgeving van uw woning.
  • Bied geen weerstand als u het slachtoffer wordt. Een wagen, hoe waardevol ook, is uw leven niet waard.
Bron: Rijkswacht