Waar vandaan: Wonen & Zorg > Service flats

Service flats

Deze vrij nieuwe vorm van huisvesting en serviceverlening is bedoeld voor ouderen die nog vrij zelfstandig kunnen functioneren, maar toch niet verkiezen om in het eigen milieu te blijven wonen omdat dit niet meer aangepast is of omdat ze zich er onveilig voelen. Serviceflats bestaan uit één of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen. Het zijn echter individuele woongelegenheden waar ouderen zelfstandig wonen en waar zij een beroep kunnen doen op de dienstverlening die gemeenschappelijk is en facultatief ter beschikking staat.

Het serviceflatgebouw biedt een beschermde woonomgeving. Er is bijvoorbeeld een oproepsysteem aanwezig waarmee je zowel overdag als 's nachts iemand voor hulp kan oproepen. De serviceflat biedt ook aangepaste huisvesting aan. De flats zijn afgestemd op de behoeften van de ouderen. Toch zal je kunnen vaststellen dat er flats zijn die eerder als een studio opgevat zijn, terwijl andere eerder ruime appartementen zijn. Het spreekt voor zich dat dat ook voor de kostprijs een rol speelt. Een derde element is de service. Die is facultatief, dat wil zeggen dat de bewoner de vrije keuze heeft om er gebruik van te maken. Er zijn echter niet overal evenveel keuzemogelijkheden. Men kan bijvoorbeeld kiezen om zijn maaltijden op de flat klaar te maken of een beroep te doen op de maaltijdservice van de serviceflat.

Het specifieke van een serviceflat is dat er hulp op maat kan worden geboden. Men hoeft dus niet méér diensten af te nemen dan men zelf nodig vindt. Deze dienstverlening is er vrij. Soms wordt een pakket diensten als één geheel voorgesteld, tegen een all-inprijs. Dat kan de kosten de hoogte injagen. Vaak betaal je dan voor een dienstverlening die je eigenlijk niet nodig hebt, voor dingen waarvoor je zelf nog kan zorgen. Doe ook navraag of het serviceflatgebouw erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. Dat geeft toch de garantie op regelmatige controles vanwege de overheid.
Serviceflats zijn bedoeld voor ouderen, alleenstaanden of koppels, die toch nog in staat zijn zelfstandig te wonen en geen continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben. De dienstverlening is dezelfde als deze die thuis kan bekomen worden: maaltijden, gezins- en bejaardenhulp, poetshulp, thuisverpleging en dergelijke. Er is echter geen verzorgend of verplegend personeel permanent aanwezig. Serviceflats zijn dan ook niet zo geschikt voor zwaar zorgbehoevende ouderen, tenzij ze samenwonen met een valide partner die nog heel veel voor hem of haar kan doen. Veel serviceflatgebouwen zijn gelegen in de nabijheid van of werken samen met een rusthuis. Als iemand te zorgbehoevend wordt, kan hij naar dat rusthuis gaan. Uiteraard blijft de keuzevrijheid behouden.

Om een serviceflat te zoeken, klik hier.