Waar vandaan: Wonen & Zorg > Verpleging aan huis

Verpleging aan huis - Belgie

Thuisverpleging is voor senioren die in hun vertrouwde omgeving willen blijven, ondanks het feit dat ze zichzelf niet meer kunnen onderhouden. De dienst Thuisverpleging staat in voor de verzorging van de thuisverblijvende senior. De uit te voeren behandelingen moeten worden voorgeschreven door een dokter, behalve "toilet" (wassen, kleden, enz.) waarover de verpleegkundige zelf oordeelt.

Voor de betaling van de gewone zorgen wordt het systeem van de "derde betaler" toegepast. Dit wil zeggen dat de rekening rechtstreeks naar uw ziekenfonds gestuurd wordt.

Als u niet aangesloten bent bij een mutualiteit of enkel verzekerd bent tegen de grote risico's, dan betaalt u aan de dienst thuisverpleging de wettelijk geregelde bijdragen. Deze kan u steeds opvragen bij de dienst.

In geval van nood is de dienst permanent te bereiken, d.w.z. ook buiten de kantooruren en in de weekends.

Nuttige adressen:

 • Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen vzw
  Victor Govaerslaan 35 
  2170   Antwerpen
  Tel. 03/326.13.66   
  Fax 03/326.32.72 
  E-mail vbzv@skynet.be
  www.verplegingthuis.be
   
 • Witgele Kruis van België - Thuisverpleging
  Ad. Lacomblélaan 69 bus 3
  1030 Brussel
  Tel: 02/739.35.11
  Fax: 02/739.35.99
  E e-mail: webmaster@vlaanderen.wgk.be
  website: www.witgelekruis.be

   
 • Familiezorg West-Vlaanderen vzw Thuiszorg
  Biskajersplein 3
  8000 Brugge
  Tel: 050/33.02.70
  Fax: 050/34.11.63
   
 • Solidariteit voor het Gezin
  Tentoonstellingslaan 76
  9000 Gent
  Tel: 09/264.18.11
  Fax: 09/224.40.58
  E-mail: solidariteit@svhg.be
   
 • Sovervlag
  Sint-Jansstraat 32-38
  1000 Brussel
  Tel: 02/515.03.17
  Fax: 02/515.03.08