Waar vandaan: Wonen & Zorg > Wanneer naar RVT of rusthuis?

Wanneer naar een RVT of rusthuis?

Iemand die blijkbaar naar een rusthuis moet

Waarom kiezen voor een rusthuis of RVT?

 • omdat de bejaarde zelf kiest om in gemeenschap te wonen
 • om vereenzaming te voorkomen
 • omdat de geestelijke toestand achteruit gaat en zelfzorg onvoldoende blijkt

Hoe een opname voorbereiden?

 • een opname kan noodzakelijk zijn om fysieke, psychische, sociale of familiale redenen
 • een opname mag geen noodoplossing zijn, maar een wel overwogen en goed voorbereide keuze
 • samen met de betrokken persoon de huidige gezondheidstoestand en woonomstandigheden bespreken
 • degelijke informatie inwinnen over rusthuizen of RVT's (Rust- en Verzorgings-Tehuis) in de eigen omgeving.
 • en vooral ouderen inspraak verlenen over een mogelijke opname en een goede begeleiding bieden

Wat men zeker moet weten

 • Dagprijs
 • Eigen dokterskeuze
 • Eigen kamer met sanitair en eigen meubelen
 • Bezoekuren
 • Ontspanningsmogelijkheden
 • Bewoners- en/of Familieraad
 • Opnamevoorwaarden: contract en waarborg
 • Wat bij verslechtering van de gezondheidstoestand
 • Kort verblijf en dagopvang mogelijk?
 • Erkenning door het Ministerie
 • Wachtlijst?

Dagprijs

Inbegrepen:

 • Huisvesting
 • Verlichting en verwarming
 • Maaltijden en dieetvoeding
 • Drank (tijdens de maaltijden)
 • Verzorging
 • Onderhoud van de kamer
 • Bedlinnen en persoonlijke was

Niet inbegrepen:

 • Dokterskosten
 • Medicatie en incontinentiemateriaal
 • Kinesitherapeut
 • Kapper
 • Pedicure
 • Telefoon- en TV-distributie
 • Droogkuis

De gegevens zijn 'algemene' gegevens, sommige rusthuizen en RVT's kunnen hiervan afwijken.

Wist u dat...

 • Slechts 4% van onze oudere bevolking verblijft in één van de rusthuizen of RVT's?
 • Een rusthuis of RVT geen "gesloten" maar wel een "open" wooninrichting is voor ouderen
 • Wanneer men zelf niet in staat is de verblijfkosten te betalen, in bepaalde gevallen beroep kan gedaan worden op het OCMW van de eigen woonplaats

RVT zoeken?

Wenst u een RVT op te zoeken? Dit kan zeer eenvoudig en snel op Seniorennet. Klik daarvoor hier.

Bron: ABC (Antwerpse Bejaarden Centrale)