De Vlaamse arbeidsmarkt

Hier is plaats voor discussie over politieke onderwerpen.
Bepaalde dwalingen verdwijnen pas als men ophoudt ze te weerleggen (Otto Weiss 1847)
dejules
Lid geworden op: 10 aug 2009, 00:59

06 sep 2018, 08:32

De desindustrialisering en automatisering heeft een belangrijke impact gehad op de jobstructuur van de Belgische arbeidsmarkt.
Machine-operatoren en productiearbeiders zijn vandaag de kleinste beroepsgroep geworden (6,7% van de Belgische tewerkstelling),
terwijl hooggeschoolde bedienden veruit de grootste groep uitmaken (23,4% intellectuele beroepen en 14,2% technische bedienden)10. 

Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal jobs voor vaklui en administratief personeel met bijna een vijfde gedaald.

Vele functies die in deze beroepen worden uitgeoefend zijn immers vervangen door computers en machines.
De sterkste groeiers zijn de intellectuele beroepen en de technici (= hooggeschoold), maar ook het dienstverlenend personeel en de elementaire beroepen (=eerder laaggeschoold).

Deze trend wordt wel eens ‘het verdwijnen van de middenklasse’ genoemd.

Deze evolutie zal zich in de toekomst wellicht verderzetten. Vooral routinetaken lopen het risico vervangen te worden door technologie. Mogelijk zien we dan een verdere achteruitgang van het administratief personeel en van de tewerkstelling in de industrie, al kunnen ook andere beroepsgroepen steeds meer in het vizier komen. 

Het risico bestaat dat er een duale arbeidsmarkt ontstaat: een groot bovensegment en een stevig benedensegment, met slechts een beperkt aantal jobs daar tussenin.
Dit matcht niet met het arbeidsaanbod, waar er steeds minder laaggeschoolden zijn en redelijk veel middengeschoolden.
Indien er onvoldoende middengeschoolde jobs zijn, zullen middengeschoolden vaker solliciteren voor laaggeschoolde jobs, en kunnen zij zo de laaggeschoolden verdringen.

 


Vergrijzing

1965 was het absolute piekjaar van de babyboom. Vandaag worden jaarlijks ongeveer 75.000 kinderen geboren in Vlaanderen, maar in 1965 waren dit er meer dan 100.000.
Die mensen waren in 2015 50 jaar oud, en zullen in 2031 de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar bereiken (ze vallen onder de nieuwe pensioenwet).

Dit wil zeggen dat deze babyboom-cohorte in de komende 15 jaar uit de arbeidsmarkt zal stromen, terwijl de instroom mogelijk veel lager zal zijn.

De voorbije 5 jaar moesten er in Vlaanderen zo’n 300.000 vacatures ingevuld worden
,
maar door de vergrijzing wordt verwacht dat dit er in de komende 5 jaar zo’n 370.000 à 410.000 zullen zijn (afhankelijk van de conjunctuur). 

https://www.werk.be/sites/default/files ... a_2020.pdf

Heel interessante studie.
Je kan je afvragen hoe lang wij die miljoenen gesubsidieerde jobs kunnen blijven betalen (met geleend geld) wetende dat die niets bijdragen aan de sociale zekerheid op een ogenblik dat er elk jaar 150.00 mensen in de pensioenleeftijd komen.