Publireportage

Bonobo : Het werk van WWF

WWF droeg bij tot de oprichting van het Nationale Park Salonga in 1970. Dat park werd speciaal in het leven geroepen om de bonobo's te beschermen. In het kader van het "WWF-programma voor de grote Apen" startte WWF in 2004 in Afrika een bonobo-project op. Het doel: de resterende bonobopopulaties - die de jarenlange burgeroorlogen in de DRC hadden overleefd - bewaken en beschermen, vooral in de noordelijke sector van het Nationale Park Salonga. Dit project bezorgt het parkpersoneel de nodige uitrusting en steunt initiatieven om de stroperij te bestrijden, zowel te voet als per boot. Zo wil het de illegale jacht op bedreigde apensoorten een halt toeroepen.

WWF draagt met zijn programma Salonga Landscape ook bij tot het herstel van het Nationale Park Saionga en tot de ontwikkeling van de lang verwaarloosde infrastructuur en beheerssystemen in het gebied. WWF wierf ook een technisch raadgever aan voor het team dirigeante de l’ICCN en de parkwachters.

WWF werkt ook mee aan de oprichting van nieuwe nationale parken om deze bedreigde diersooort te beschermen.

 

Bron: WWF