Palliatieve zorg

Waar vandaan: Wonen & Zorg > Dossier Thuis hulp of verzorging nodig? > Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is de permanente zorg voor een patiënt die niet meer kan genezen en waarbij de levensverwachtingen van zeer korte duur zijn.

De zorg richt zich niet meer op de behandeling van de ziekte maar op de levenskwaliteit van de persoon.

Er wordt vooral aandacht besteed aan het lichamelijk comfort, het psychosociale en de emotionele ondersteuning van de patiënt.

Waar kan men terecht?

 • Thuis
  Vaak beslist de patiënt om thuis deze laatste fase van zijn/haar leven door te brengen. De patiënt wordt dan ondersteund door verschillende hulpverleners en zijn/haar familie. De verpleegkundigen zijn gespecialiseerd in palliatieve verzorging en zijn steeds 24 op 24 uur beschikbaar.

 • In een rust-en verzorgingstehuis
  Hier worden de bewoner en zijn familie door het palliatief support team ondersteund in deze laatste levensfase.
  Dit team van deskundigen volgden hiervoor een specifieke opleiding.

 • In het ziekenhuis
  Hier kan men vaak beroep doen op een palliatief support team. Dit is een team van deskundigen die niet specifiek aan een dienst verbonden zijn maar die over de verschillende diensten heen ondersteuning proberen te geven aan de patiënt en zijn familie. Wanneer de persoon in kwestie naar huis gaat of naar een andere dienst, zorgen zij voor deze vlotte overgang.

 • Palliatieve eenheid
  Dit is een kleinschalige autonome voorziening waar patiënten tijdelijk of permanent kunnen opgevangen worden wanneer het thuis niet meer mogelijk is. De professionele hulpverleners bieden de klok rond verzorging aan de patiënt, op hun tempo, en dit in een huiselijke sfeer.

Netwerk palliatieve zorg
Een netwerk voor palliatieve zorg overkoepelt verschillende eerstelijnsorganisaties zodat er een degelijk samenwerkingsverband kan ontstaan. 

Het takenpakket van deze organisatie bestaat uit 3 aspecten

 1. Sensibilisering van de bevolking, zodat men weet heeft van de mogelijkheden en beperkingen van palliatieve zorgverlening.

 2. Deskundigheidsbevordering van alle hulpverleners die in contact komen met palliatieve patiënten. Dit kan gaan van artsen en verpleegkundigen tot mantelzorgers en vrijwilligers.

 3. Optimaliseren van de samenwerking: coördineren, ondersteunen en stimuleren van acties die bijdragen tot een verbetering van de palliatieve zorg.
Meer weten over de DKV Zorgverzekering?
Contacteer ons voor meer informatie.

Wat als u zorgbehoevend wordt? Wie zal voor u zorgen? Wie zal uw zorg organiseren? Wie zal het betalen? Het antwoord op uw vragen: Zorgverzekering DKV. Meer info op www.dkv.be . DKV: de beste zorgen, levenslang.