Waar vandaan: Wonen en zorg > Thuiszorg & thuisverpleging > Specialisaties

Specialisaties

Omdat de kwaliteit van zorgen belangrijk is, wordt in de thuisverpleging gewerkt referentieverpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in een bepaald vakgebied van de thuisverpleegkunde. Want net zoals in ziekenhuizen zijn er in de thuisverpleegkunde continu technische verbeteringen mogelijk in de medische en verpleegkundige handelingen. Precies daarom is specialisatie in het belang van de patiënt een noodzaak.

Zo kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op volgende referentiegebieden:

  1. Diabetes
  2. Dementie
  3. Palliatieve zorg / AIDS
  4. Psychiatrische zorg
  5. Stoma - & Incontinentiezorg
  6. Wondzorg

Voor meer informatie over de exacte taken die deze gespecialiseerde verpleegkundigen uitvoeren, neemt u het best contact op met uw thuisverplegingsorganisatie zoals het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen.

Diabetes

Niet zomaar een spuitje geven
Als diabetespatiënt bent u voortdurend op uw hoede. Elke dag een insulinespuit is meer dan zomaar een spuitje geven. Er komt veel meer bij kijken: aandacht hebben voor voeding, voldoende lichaamsbeweging, preventie van acute en chronische complicaties,… allerlei zaken waar u steeds aan denkt. De referentieverpleegkundigen diabetes zijn continu op zoek naar middelen om het u als diabetespatiënten makkelijker te maken. Zo stellen zij werkmiddelen op om de verpleegkundigen te helpen bij het geven van educaties.


Dementie

Recht op persoonlijke aanpak
Dementie is een complexe aandoening en het verloop verschilt van persoon tot persoon. Precies daarom is dementie een problematiek die zeer veel aandacht verdient in de thuiszorg. Thuisverpleegkundigen observeren hun patiënten immers en hebben hierbij een belangrijke signaalfunctie. Niet enkel in het kader van diagnose en behandeling, maar ook in het bewaken van de haalbaarheid van het thuis wonen en het gevaar voor zichzelf en de omgeving. Bovendien zijn ook de samenwerking en communicatie met de huisarts en andere partners in de thuiszorg belangrijke pijlers in het mogelijk maken van de zorg aan dementerende in hun omgeving.

Thuisverpleegkundigen dragen niet alleen zorg voor de lichamelijke verzorging. Ook de psychische ondersteuning van de patiënt en zijn omgeving maakt deel uit van het werken met een dementerende.

Palliatieve zorg

Comfort primeert
Mensen verkiezen om te sterven waar ze geleefd hebben, in hun vertrouwde omgeving, met familie en vrienden. De belangrijkste taak van de verpleegkundige voor een palliatieve patiënt is het creëren van het fysisch en psychosociaal comfort van de patiënt. Uiteraard spelen lichamelijke verzorging en pijnbestrijding hierin een grote rol. Door haar deskundigheid en frequente aanwezigheid aan het ziekbed, heeft de thuisverpleegkundige een voortdurende signaalfunctie. Pijn en andere symptomen kunnen zo goed geobserveerd en gerapporteerd worden aan andere partners zoals de huisarts. Op die manier kan de huisarts indien nodig de behandeling bijsturen.


Psychiatrische zorg

Het aantal groeit
Binnen de patiënten, verzorgd in de thuisverpleging, merken we de jongste jaren een groeiend aantal mensen met psychische moeilijkheden. Deze groep slaat niet enkel op patiënten die behandeld werden in een psychiatrisch ziekenhuis, maar ook op patiënten die lichamelijke zorg als ingangspoort nemen en waar later een psychische problematiek blijkt mee te spelen. Naast de technische verpleegkundige zorgen, worden er dikwijls bijkomende observatieopdrachten meegegeven aan de verpleegkundigen. Dit gaat dan over de observaties van volgende zaken: dagbesteding, zelfzorg en andere dagelijkse activiteiten van een patiënt. Op die manier bent u als patiënt zeker dat ook het mentale aspect aandacht krijgt, want naast de medische zorgen is het mentale even belangrijk bij het genezingsproces.


Stoma-en Incontinentie

Aanvaardbare levenskwaliteit
De dag waarop een stoma aangelegd wordt, betekent een keerpunt in het leven van iedere stomapatiënt. Het continent zijn, dat als één van de meest fundamentele lichaamsfuncties beschouwd wordt, is éénklaps verdwenen. Thuisverpleegkundigen zoeken op dat cruciale moment samen met u naar een aanvaardbare levenskwaliteit. Hierbij staat de deskundigheid en kennis van het stomamateriaal centraal.

De referentieverpleegkundigen stoma en incontinentie volgen jaarlijks vormingen zodat zij hun expertise en kennis kunnen meegeven aan de wijkverpleegkundigen. Kennis over de types incontinentie, de oorzaken, de behandeling,… zijn items die op de wekelijkse patiëntenbespreking aan bod komen. Bovendien willen de thuisverpleegkundigen samen met u dit onderwerp bespreekbaar maken. Een thuisverpleegkundige kan door het signaleren en het aanpakken van ongewild urine- en ontlastingsverlies het probleem verminderen of verhelpen. U kunt op elk moment informatie vragen over stoma en incontinentie aan uw thuisverpleegkundige of referentieverpleegkundige stoma en incontinentie.

Wondzorg

Steeds complexere wondzorg
De jongste jaren is er ook in de thuiszorg een steeds complexere wondzorg aanwezig. De thuisverpleegkundige wordt geconfronteerd met een groot gamma aan wondverzorgingen zoals oncologische wondzorg, diabetische voet, brandwonden,… Precies daarom is op het vlak van wondzorg een professionele en kwaliteitsvolle zorg een absolute must.

Heel wat thuisverpleegkundigen hebben kennis van de nieuwe wondverbanden en wondzorgmodellen en kunnen deze op een deskundige wijze toepassen. In deze zorgverlening worden zij gesteund door de referentieverpleegkundigen wondzorg. Op die manier kunnen zij u de beste zorgen toedienen. Indien u een wonde heeft in gelijk welke graad of vorm dan kunnen zij u alvast de beste medische zorgen garanderen. Als patiënt kijkt u dus het best na of uw dienst voor thuisverpleging beschikt over gekwalificeerde referentieverpleegkundigen wondzorg.

 

Bron : Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen