Organische meststoffen… met de natuur mee!

Waar vandaan: Tuinkriebels > Organisch tuinieren > Organische meststoffen

Organische meststoffen… met de natuur mee!

Planten dienen, net als mensen, regelmatig gevoed te worden. Bij planten kan deze voeding gemakkelijk in de vorm van meststoffen worden toegediend.

Net zoals wij voor onze eigen voeding op zoek zijn naar het juiste evenwicht, is het ook voor jouw planten van belang dat ze alle noodzakelijke voedingsstoffen in de juiste proporties aangereikt krijgen. Een goede meststof zal dus een evenwichtig samengestelde formule zijn die naast de hoofdvoedingselementen ook de nodige sporenelementen levert.

De hoofdvoedingselementen kan je vergelijken met het fruit, de aardappelen, de melk,… in onze voeding en de sporenelementen zijn in feite de vitamines en mineralen in onze voeding.

Organische meststoffenWanneer die meststof bovendien ook nog de in de bodem aanwezige schimmels en bacteriën stimuleert en de bodemstructuur verbetert, is dit mooi meegenomen en kan dit jouw planten en het milieu alleen maar ten goede komen.

Op de markt vind je echter heel veel verschillende meststoffen, in allerlei vormen en soorten. Het komt er dus op aan de juiste keuze te maken.

In grote lijnen kunnen we twee groepen meststoffen onderscheiden, de organische meststoffen en de anorganische meststoffen.

Organische meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke grondstoffen, die zowel van plantaardige (bv. soja, cacao en vinasse) als van dierlijke oorsprong (bv. beendermeel, bloedmeel, horenmeel, …) kunnen zijn. Elk van deze grondstoffen geeft op haar eigen tempo voeding vrij, de ene al wat sneller dan de andere. De kwaliteit van een organische meststof zal dus bepaald worden door de keuze van de grondstoffen en de verhouding waarin deze gemengd zijn. Hoe meer verschillende grondstoffen er gebruikt worden, hoe beter.

Organische meststoffenMeestal zijn deze stoffen echter niet onmiddellijk beschikbaar voor de plant en moeten ze eerst verteerd worden of anders gezegd, ze moeten omgezet worden tot opneembare voeding voor de plant. Deze vertering gebeurt door de bacteriën en schimmels die in de bodem aanwezig zijn en die ook wel bodemleven worden genoemd.

Tijdens dit verteringsproces zullen er dus geleidelijk voedingsstoffen vrijkomen die door de plant opgenomen kunnen worden. Het waardevolle restproduct van deze vertering is humus. Humus verbetert de bodemstructuur. Hij zorgt ervoor dat de bodem een mooie kruimelige structuur krijgt die het water en de voedingselementen goed vasthoudt en bovendien voldoende zuurstof bevat.

Met andere woorden een bodem die niet alleen het bodemleven, maar ook jouw planten een ideaal bedje spreidt. Deze meststoffen volgen dus perfect de organische kringloop en lopen als het ware met de natuur mee.

Anorganische meststoffen of kunstmeststoffen zijn snelwerkende chemische meststoffen. Ze lossen zeer gemakkelijk op in water en bereiken daarom snel de wortels van de plant, waar ze onmiddellijk opgenomen kunnen worden. Deze meststoffen hebben echter geen structuurverbeterende werking en missen vaak de nodige sporenelementen. Ze bevatten bovendien zouten en zullen de bodem op termijn verzuren. Om de zuurgraad van je bodem op peil te houden, zal je dus geregeld moeten bekalken.

 

Bron: DCM