Welk rijbewijs nodig om een voertuig te besturen

Waar vandaan: Mobiliteit > Dossier Voertuig huren > Welk rijbewijs om een voertuig te besturen

Welk rijbewijs om een voertuig te besturen

Rijbewijs A

  • besturen van een motor van meer dan 50 cc

Rijbewijs B

  • vervoer van personen - max. 8 passagiers en 1 bestuurder
  • vervoer van goederen waarvan het gewicht (voertuig + lading) niet meer dan 3500 kg bedraagt
  • en in combinatie met aanhangwagen tot 750 kg

Rijbewijs B/E

  • trekkend voertuig tot max. 3.500 kg in combinatie met aanhangwagen van meer dan 750 kg

Rijbewijs C met een geldig rijgeschiktheidsattest (medisch attest)

  • vrachtwagen van meer dan 3.500 kg
  • en in combinatie met aanhangwagen tot 750 kg trekken

Rijbewijs C/E met een geldig rijgeschiktheidsattest (medisch attest)

  • combinatie van een trekkend voertuig van categorie C met een aanhangwagen van meer dan 750 kg

Rijbewijs D met een geldig rijgeschiktheidsattest (medisch attest)

  • personenvervoer van meer dan 8 passagiers

Rijbewijs D/E een geldig rijgeschiktheidsattest (medisch attest)

  • trekkend voertuig van categorie D in combinatie met een aanhangwagen van meer dan 750 kg

Voor rijbewijzen vanaf categorie C of vervoer van personen is een rijgeschiktheidsattest vereist.
Dit attest wordt verkregen na een medische keuring. Het attest is maximaal 5 jaar geldig.

Bij een verlopen rijgeschiktheidsattest vervalt ook de geldigheid van het rijbewijs.

 


Bron:
Dockx Rental

Dossier Voertuig huren

Ander mobiliteit