Waar vandaan: Immo & bouwen > Afwerking > Dekvloer

Dekvloer

Dekvloer, ondervloer, chape,… er zijn heel wat namen in omloop voor iets wat eigenlijk niet meer is dan een 5 à 6 cm dikke cementlaag die als ondergrond voor de eigenlijke vloerbedekking dient.

Deze cementlaag is de basis voor de vloerbedekking. Onder deze dekvloer wordt in veel gevallen vloerisolatie geplaatst – dit is in feite wettelijk verplicht – met daarop de elektrische en sanitaire leidingen.

Uitzettingsvoegen
Deze zijn nodig wanneer een ruimte groter is dan 40 m² of langer dan 8 meter. Dit om barsten in de vloer te voorkomen. Ook wanneer een vloer verspringt, is een dergelijke voeg noodzakelijk.

Randisolatie
De randisolatie dient tegen de muren aangebracht te worden en loopt ook door in de deuropeningen.

Wapening
Wanneer een dunne dekvloer wordt geplaatst, of wanneer deze op een zachte isolatie wordt aangebracht, is het belangrijk om de dekvloer te versterken met een wapening. Dit kan met glasvezels of wapeningsnetten.

Isolerende chape
Naast de traditionele chape, bestaan er ook isolerende chapes. Hiermee sla je als het ware twee vliegen in één klap. De isolatie en dekvloer worden in één beweging geplaatst. Het feit dat ook de leidingen in deze laag worden ingewerkt, maakt dat je een dunne vloeropbouw krijgt. Interessant dus bij een renovatie waar geen ruimte is voor een hoge vloeropbouw.

Vloeichape
Ook wel anhydrietchape genoemd. Deze vloeibare dekvloer is eenvoudig aan te brengen. Doorgaans volstaat een dunnere vloeropbouw. Deze dekvloer is vooral interessant bij renovaties.

Droogtijd
Voor de droogtijd van de dekvloer wordt doorgaans 10 dagen per cm dikte gerekend. Wanneer de chape dikker is dan 8 cm, moet je zelfs al met 14 dagen per cm rekening houden. Dit onder normale omstandigheden; nl. een goede verluchting van de ruimte of woning en een ideale temperatuur (± 20° Celsius). Om het droogproces te versnellen kan je een bouwdroger inschakelen of opteren voor een samenstelling die minder droogtijd vraagt.

Ga zeker niet te licht over deze droogtijd. Voor een tegelvloer kan een droogperiode van ± 21 dagen volstaan, maar voor andere vloertypes mag het resterende vochtgehalte in de vloer een bepaald percentage niet overschrijden. In zulke gevallen zal de aannemer die de vloerbekleding plaatst ook altijd een vochtmeting doen.

Bron: Habitos