Waar vandaan: Immo & bouwen > Bouwen > Bouwvoorschriften

Stedenbouwkundige attesten

Stedenbouwkundig attest n° I

  • Verstrekt algemene inlichtingen over het terrein (type volgens gewestplan)
  • Geeft een overzicht van algemene stedenbouwkundige voorschriften
  • Het attest wordt binnen de 40 dagen afgeleverd

Stedenbouwkundig attest n° II

  • Geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming van het perceel, de toegelaten bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van het gebouw dat op het perceel gebouwd mag worden.
  • Om het attest te krijgen, moet je een aanvraagformulier invullen en de nodige informatie aanleveren (uittreksel uit het kadasterplan, een eigendomsbewijs, plan van bestaande toestand,…)
  • Wordt afgeleverd binnen de 75 dagen
  • Is 6 maanden geldig

Bron: Habitos