Waar vandaan: Interieur en inrichting > Verwarming > Energiezuinige alternatieven

Energiezuinige alternatieven

Een woning verwarmen kan op tal van energiezuinigere methodes dan de klassieke verwarmingsinstallatie. Deze nieuwe vragen wel om een doorgedreven isolatie van de woning en vaak ook om verwarmingslichamen die op een lage watertemperatuur werken.

De warmtepomp
Een warmtepomp wint warmte uit de aarde, het grondwater of de lucht.

Principe
Een warmtepomp werkt ongeveer op dezelfde manier als een koelkast, maar in de omgekeerde richting. Hooguit een vierde van de geleverde warmte wordt geproduceerd met elektriciteit om de compressor aan te drijven. Drie vierde van de warmte komt uit de natuur en is dus gratis. Een warmtepomp kan die warmte op drie manieren winnen:

 • uit het grondwater
 • uit de lucht
 • uit de aarde

De warmte wordt via warmtelichamen in de woning gebracht. Meest aangewezen zijn systemen die op een lage watertemperatuur werken, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming.
Voor de opwekking van warm water kan ook een warmtepompboiler worden gebruikt. Die verwarmt water in een voorraadvat aan de hand van een warmtepomp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de afvoerlucht van ventilatiesystemen voor woningen, die meestal wordt onttrokken uit sanitaire ruimten en keukens. Warmtepompboilers voorzien het hele jaar door in de totale warmwaterbehoefte van een gezin.

Kostprijs
De kostprijs voor een warmtepompinstallatie schommelt rond de 8 000 euro. Op termijn verdien je deze investering zeker terug. Het systeem kent namelijk geen noemenswaardige onderhoudskosten.

Premies
- Voor de plaatsing van en warmtepomp of warmtepompboiler geniet je geen fiscale aftrek
- De meeste netbeheerders kennen wel een premie toe voor de plaatsing van een warmtepomp, op voorwaarde dat deze niet geschikt is voor airconditioning.
- De premie is afhankelijk van het geïnstalleerde compressorvermogen, maar bedraagt maximaal 2 117,12 euro voor een vermogen van 10 kVA
- Voor de plaatsing van een warmtepompboiler kennen sommige netbeheerders een premie toe van 625 euro.
- Kijk voor meer informatie op www.energiesparen.be


Zonneboiler
De zonneboiler produceert warm water met behulp van zonne-energie. De installatie kan voor een groot deel van de warm water behoefte instaan.

Principe
Om het warm water op te vangen, wordt op het dak een zonnecollector (zwarte plaat) gemonteerd. Dit kan zowel op een hellend als een plat dak gebeuren. De meest ideale inplanting van deze collector is zuidgericht en in een helling van 45°. Andere hellingsgraden en oriëntaties zijn ook mogelijk, maar bieden een lager rendement.
De zonnecollector bevat een vloeistof die door het zonlicht wordt verwarmd. Die vloeistof geeft zijn warmte af aan het koude leidingwater in de (zonne)boiler. ’s Zomers verwarmt deze boiler voldoende water tot op comforttemperatuur. In de winter is een bijverwarming noodzakelijk.

Kostprijs
De kostprijs van een zonneboiler voor een gezin van 3 à 4 personen (3 à 4 m² zonnepanelen) bedraagt ongeveer 2 500 à 3 000 euro aan materiaalkosten en 500 à 750 euro extra installatiekosten (excl. BTW).
Deze prijzen zijn indicatief en houden geen rekening met eventuele premies of fiscale voordelen.

Fiscaal voordeel
15 % van de investering komt in aanmerking, beperkt tot 500 euro (te indexeren)
Voorwaarden

 • De zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerd aannemer
 • Deze aannemer bevestigt dat:
  o De oriëntatie tussen het oosten en westen ligt via het zuiden
  o De hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 60 ° ten opzichte van de horizon ligt
  o De aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellabesmetting te vermijden

Premies
- Sommige netbeheerders geven een premie van 625 euro bij de installatie van een zonneboiler
- Heel wat gemeentebesturen geven een extra premie. Deze bedraagt meestal 250 à 1 000 euro. Neem hiervoor contact met uw gemeentebestuur.
- Voor meer informatie: surf naar www.energiesparen.be


Balansventilatie
Bij de klassieke ventilatiesystemen dreigt veel energie verloren te gaan door het afzuigen van verwarmde lucht. Dit kan je vermijden door het toepassen van een balansventilatie met warmterecuperatie.

 • de lucht wordt aan- en afgevoerd door ventilatoren
 • de aangevoerd lucht wordt opgewarmd door de warmte uit de afgevoerde lucht
 • Open systemen voor verwarming en verluchting moeten vermeden worden in het ontwerp
 • Ook de keuze van de ventilatiekanalen en vraaggestuurd ventileren dragen bij tot een beperkter energieverlies

Voorwaarden

 • Zeer goede luchtdichtheid van het gebouw
 • Gebruik van ventilatoren met een laag elektrisch verbruik
 • Regelmatig onderhoud van het systeem
 • Deskundige uitvoering van de installatie
 • Het opstellen van een doordacht ventilatieplan

Bron: Habitos