Waar vandaan: Interieur en inrichting > Koeling > Ventilatie-nachtkoeling

Ventilatie - nachtkoeling

 • Ook gekend als nightcooling
 • Biedt thermisch comfort met een minimaal energieverbruik
 • Tijdens de nacht zorgen natuurlijke luchtstromen voor een afkoeling van het gebouw en de binnenlucht
 • Twee voorwaarden:
  • het gebouw moet over voldoende thermische massa beschikken om de koelte op te slaan
  • de lucht moet voldoende kunnen circuleren via het ventilatieprincipe toevoer, doorvoer, afvoer
 • De aanvoer van de koele lucht gebeurt doorgaans via opengaande ramen
 • De afvoer kan via dezelfde ramen, een schoorsteen of ventilatieroosters
 • Gecombineerd met een gecontroleerde basisventilatie en de nodige zonnewering, is het systeem een degelijk alternatief voor airconditioning
 • De interne warmtelasten mogen niet te hoog zijn anders kan het gebouw na 1 uur al terug opgewarmd zijn.

Bron: Habitos