Waar vandaan: Onderzoek en enquêtes 50-plussers > School 50-plussers

De school: hoe was het vroeger en hoe kijken ze erop terug: de 50-plussers

Hebben ze vroeger wel eens gespijbeld? Zijn ze ooit gepest geweest? Gingen ze graag naar school?

Helft werd gepest
De helft (47,6%) van de vijftigplussers is vroeger gepest geweest op school. Een klein aantal, 5,7% is eens eenmalig gepest geweest. Maar toch zegt 12,6% dat ze regelmatig tot zeer regelmatig werden gepest op school. Voor 12,6% gebeurde het af en toe; en bij 16,7% enkele keren.
Dit op basis van 2.417 vijftigplussers die werden ondervraagd door SeniorenNet in mei 2007.

Meeste hebben nooit gespijbeld
Een kwart (26,9%) heeft vroeger wel eens gespijbeld. 9,4% éénmalig. Toch heeft 7,2% meer dan 10 keer gespijbeld op school. 4,6% heeft het 3 tot 5 keer gedaan, en 5 tot 10 keer deed 2,6% van de vijftigplussers; 3,1% deed het twee keer. Van wie spijbelde, deden de meeste dit in de middelbare school en niet in de lagere school.
De meerderheid van 73,1% heeft echter vroeger nooit in het geheim van school onwettig weggebleven.

School is leuk!
41,7% zegt dat ze de school leuk tot heel leuk vond. 32,0% is hier neutraal over. Voor 18,1% was het geen prettige tijd. Voor 8,0% was het een vreselijke tijd.