Waar vandaan: Toerisme > Belgische kust > De panne > Informatie

Belgische kust > De panne

 

Waar Noordzee, duinen en vlakke polders mekaar raken, daar ligt deze groene parel van de Vlaamse kust. Samen genieten van de onmetelijke duinvlakten met de onvermoede panorama's, ongestoord dwalen door één van de ongerepte natuurreservaten , vóór dag en dauw een strandwandeling met de blik op de verre horizon en kuieren langs bewegwijzerde paden om van de ene ontdekking in de andere te vallen. Het zijn allemaal troeven die je vakantie in De Panne ontegensprekelijk geslaagd maken.

De Panne heeft bovendien het breedste strand van de Kust, goed voor een mooie wandeling of zelfs voor een zeiltocht op het zand . De Panne is immers de ideale plaats om te strandzeilen met een breed strand zonder golfbrekers.
Het is ook op het strand van De Panne dat koning Leopold I op 17 juli 1831 voet aan wal zette en voor het eerst zijn toekomstige koninkrijk betrad. Een monumentaal standbeeld houdt deze gebeurtenis in herinnering.

Bezienswaardigheden

De Westhoek - Vlaams natuurreservaat ‘Duinen en Bossen van De Panne'
Het oudste openbare natuurreservaat van Vlaanderen Het Westhoekreservaat (344 ha), in het uiterst westelijke puntje van Vlaanderen, werd reeds als staatsnatuurreservaat opgericht in 1957. Het omvat dan ook het meest gaaf gebleven duin-landschap van de Vlaamse kust. Het dynamische proces van duinvorming kan er nog in alle natuurlijke ontwikkelingsstadia worden waargenomen. Dit resulteert in gevarieerde, levende duinlandschappen met een zeer uiteenlopende ouderdom, vorm en begroeiing. Het open duin-landschap wordt mee in stand gehouden door grazende Konikpaarden, Hooglandrunderen, Shetlandpony's en ezeltjes. Twee gecontroleerde inbraakgeulen (‘slufters') geven ook de zee weer toegang tot het duingebied.

Natuurparels het jaar rond
Lente : Meidoorn, Rugstreeppad, Nachtegaal
Zomer : Levendbarende hagedis, Moeraswespeorchis, Julikever, Teer Guichelheil
Herfst : Parnassia, Zandputje (= paddestoel)
Winter : Duindoorn (bessen), Blauwe kiekendief, Velduil, Rond Wintergroen

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
De Westhoek is vrij toegankelijk op ca. 11 km bewegwijzerde wandelpaden waarlangs meerdere panoramaplatforms een mooi uitzicht bieden op het reservaat en de wijde omgeving. Geleide wandelingen, zowel op de publieke paden als in de niet vrij toegankelijke delen, wor-den frequent georganiseerd (info: Dienst Toerisme De Panne of VBNC De Nachtegaal).
Het reservaat telt vijf ingangen, met de ingang ‘Vissersdorp' als hoofdingang annex parking op het einde van de Dynastielaan / Schuilhavenlaan. Met het openbaar vervoer is het reservaat best bereikbaar via de SNCF-lijnbus Adinkerke (Station) - Dunkerque.

Natuurleerpad
Het Grenspad, dat het reservaat doorkruist van de binnenduinrand tot het strand, werd in samenwerking met de lokale jeugdnatuurvereniging De Zeevonk uitgebouwd als een natuur-leerpad met brochure, doe-fiches en doe-rugzakjes. Voor meer informatie of voor het ontlenen kunt u terecht in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal.
Meer info is te verkrijgen in het Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum De Nachtegaal (Olmendreef 2, De Panne - Tel.: 058/ 42 21 51- natuur.nachtegaal@lin.vlaanderen.be ) of de natuurwachters Guy Vileyn (Gsm: 0479/ 89 01 16) en Johan Lamaire (Gsm: 0473/ 92 79 13)

HoutsaegerduinenDoor de invloed van konijnen en veeweide kreeg een spontane evolutie naar een bos- of struikenbegroeiing in de historische Houtsaegerduinen nooit een kans. Op beschutte plekken ontwikkelde zich wel een soortenrijke graslandvegetatie . Zij wordt nog steeds gekenmerkt door bijzondere kalkplanten als Duinroosje, Zonneroosje, Walstrobremraap, Grote tijm, Nachtsilene en Vleugeltjesbloem. Op de droge duinruggen blijft de vegetatie dikwijls beperkt tot een schraal tapijt van mossen en korstmossen (mosduin of grijs duin). Verspreid komen hierin ook aangepaste bloemplanten voor, zoals Duinviooltje, Kandelaartje, Zandzegge, Fakkelgras en Buntgras. De verdroogde pannen herkennen we soms nog aan soorten als Wederik en Kattenstaart. In het jonge stuifduinlandschap zijn de duinruggen plaatselijk begroeid met Helm. Ook hier zijn van de soortenrijke vochtige pannen nog slechts enkele restanten bewaard gebleven.

Het leeuwendeel van de huidige vogelfauna van het gebied bestaat logischerwijze uit struweelbroeders: Nachtegaal, Tortel, Grasmus en Fitis. Bos en bomen bieden onder meer nestgelegenheid aan Wielewaal, Groene en Grote bonte specht en aan roofvogels als Sperwer en Boomvalk. In de winter strijken grote groepen kramsvogels en koperwieken neer in de bessenrijke struwelen, terwijl troepen sijsjes het elzenbos opzoeken. In de poelen zijn diverse amfibieën, waaronder de Europees beschermde Kamsalamander, reeds teruggekeerd. Bijzondere ongewervelden, zoals de Kleine parelmoervlinder, overleven vooral nog in de relicten van het open duingebied

Leopold I Esplanade
De prachtig vernieuwde Leopold I Esplanade herinnert ons aan de eerste voetstappen van de Koning op zijn grondgebied. Zijn blijde intrede als eerste vorst van België wordt in ere gehouden door het statige beeld op het plein. De nabijgelegen Koninklijke Kapel bewijst eens te meer de band die De Panne heeft met het Koningshuis.

Voor een actueel overzicht van de evenementen aan de kust, klik hier.

Een actueel weerbericht van de Kust vind je hier

Voor meer informatie omtrent De Panne:

Dienst voor Toerisme
Zeelaan 21
8660 De Panne
Tel.: 058 42 18 18 
Fax : 058 42 16 17
toerisme@depanne.be
www.depanne.be

Bekijk hier deze badplaats live op de webcam

Op zoek naar een leuk hotel aan de kust?

Op zoek naar een Charmehotel aan de kust?

Op zoek naar een weekendje op hotel aan de kust?

Bron tekst: Westtoer