Waar vandaan: Toerisme > Citytrips > Praag > Informatie

Citytrips > Praag

Promoties & reserveren
Bezienswaardigheden
Belangrijke informatie
Reisverhalen

 

Praag is één groot decor voor een historische film, magisch en poëtisch. U raakt helemaal onder de indruk van het Oude Stadsplein. Al net zo aangrijpend is het oude Joodse kerkhof. En het Wenceslasplein was het decor van de zelfverbranding van Jan Palach in '69. Op de Karelsbrug, de romantische wandelbrug over de Moldau, ziet u mimespelers en schilders aan het werk, en er klinkt altijd muziek. Praag lééft ! Er is een explosie van artistieke en creatieve energie, niet alleen op straat, maar ook in theaters en concertzalen.

Praag is de parel van Midden-Europa, de Gouden Stad zoals hij soms genoemd wordt, en de hoofdstad van Tsjechië. Er is heel veel te zien in deze prachtige stad, waarvan het middeleeuwse centrum heel goed bewaard gebleven is, omdat er weinig verwoest geweest is tijdens de recente wereld- en andere conflicten.

Praag en omgeving hebben een vrij rustige geschiedenis gehad: de regio Bohemen en buur Moravië (die nu samen Tsjechië vormen), hebben heel lang deel uitgemaakt van de Duitse Bond (of Heilige Roomse Rijk), de confederatie waarvan de onafhankelijke koninkrijken uit het huidige Duitsland en een aantal buurlanden deel van uitmaakten.
In een latere fase kwam Bohemen onder het bestuur van de Habsburgers en Oostenrijk-Hongarijë terecht.

In 1918, na de eerste Wereldoorlog, werd samen met Slovakijë de onafhankelijke staat Tsjechoslovakijë opgericht. Twintig jaar later lijfde Hitler het gebied in, en na de tweede wereldoorlog kwam het onder Russische invloedssfeer te liggen en werd opgenomen in het Oostblok. Niet altijd ter harte, want de Russen dienden meermaals de orde te herstellen in de regio, en meer bepaald in Praag. De Praagse Lente, waarbij de latere Tsjechische president Alexander Dubcek op de voorgrond trad, was hier een goed voorbeeld van.

Na het uiteenvallen van het Oostblok, scheurde Tsjechië, dat veel rijker is dan het armere Slovakijë, zich af van Tsjechoslovakijë en zocht en vond heel snel aansluiting bij het Westen. Het trad toe tot de Europese Unie en de NAVO.

Praag zelf ontstond uit een locatie waar een aantal burchten opgericht werden in het eerste Millennium. In de dertiende eeuw werd daar een stad aan toegevoegd. In de veertiende eeuw kende de stad zijn “Gouden eeuw”, en kreeg de binnenstad, die nu nog te bezichtigen is, voor een groot gedeelte zijn vorm.

De Hussietenoorlog in de vijftiende eeuw zorgde voor een tijdelijk verval, maar in de zestiende eeuw kreeg de stad heel veel glorie terug en er werd er naarstig bijgebouwd. In die periode vonden ook verschillende wetenschappers, zoals de bekende astronoom Keppler.

In de zeventiende was er weer een achteruitgang, tot in de achttiende eeuw de vier bestaande steden samengevoegd werden tot de huidige stad Praag zoals hij nu bestaat.
De latere gebeurtenissen zoals hierboven omschreven speelden zich grotendeels in Praag af.

 

Promoties & reserveren
Bezienswaardigheden
Belangrijke informatie
Reisverhalen

 

Bron tekst: SeniorenNet en Holidayline (foto Czechtourism)